1410.


Oluf Grubendal skøder gods i Sasserup til fru Elisabeth, enke efter hr. Bjørn.

Tekst efter Aa

Tekst

Olluff Grupendalls skiøde thill frw Elsze, her Biørns efftherleffuerske, paa thett godtz i Satzerup. ♦ Datum 1410. latine.

Oversættelse

Oluf Grubendals skøde til fru Elisabeth, enke efter hr. Bjørn, på gods i Sasserup. Givet 1410. På latin.