1410.


Hr. Jens Grim forlenes med Pederstrup og Krønge.

Tekst efter Aa

Tekst

Ittem ett breff, ad Grim kendes at haffue Perstrup gard oc godts oc Krøginde gard oc godts i forlledning aff koning Erick oc droning Margrete oc efftter hans dødt kome ubehindret till kronen. ♦ Datum 1410.

Oversættelse

Fremdeles et brev, at Grim erkender at have Pederstrup gård og gods og Krønge gård og gods i forlening af kong Erik og dronning Margrete, og at det efter hans død skulle komme uhindret til kronen. Givet 1410.