1410.


Peder Nielsen skænker jord til hospitalet i Antvorskov.

Tekst efter Aa

Tekst

Peder Nielszønn oplod ach gaff thill hospithalit udi Anndtuorschouf enn gaardt udi Flinterop med desz tilliggenndisz 16 soldt jordt, item 2 boell der sammestedtz, saa och enn gaardt i Biere med desz tilliggennde 9 sold jordt. ♦ Datum anno 1410.

Oversættelse

Peder Nielsen oplod og gav til hospitalet i Antvorskov en gård i Kirke-Flinterup med dets tilliggende 16 øre skyldjord; fremdeles 2 bol der sammesteds og også en gård i Sønder Bjerge med dens tilliggende 9 øre skyldjord. Givet 1410.