1410.


Olde Nielsen skøder jord til Antvorskov kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Ollde Nielszönn gaff och schiødte till closterit 2 gaarde udi Hemesøue, saa och fire parter aff en boell jordt der sammestedtz. Anno 1410.

Oversættelse

Olde Nielsen gav og skødede til klosteret to gårde i Hemmeshøj og således også fire dele af et bol jord der sammesteds.