1410.


Jens Mortensen oplader gods til Bo Lille.

Tekst efter Aa

Tekst

Ienns Morthenszönn undte Bo Lille de tho eiendomme i forne gaarde i Flackebergs herrit, som hannsz broder Iep Morthenszönn kiøbte aff Jonn i Slauelsze och Marine Gribs høstrue. ♦ 1410.

Oversættelse

Jens Mortensen undte Bo Lille de to ejendomme i førnævnte gårde i Flakkebjerg herred, som hans broder Jakob Mortensen købte af Jon i Slagelse og Maren, Gribs hustru. 1410.