1410.


Hr. Folmer Jakobsen forpagter gods i Ønslev af Næstved Sankt Peders kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Folmarus Iacobi miles recognouit se prefata bona que germanus suus Nicolaus episcopus predictus dedit monasterio. et unam curiam in Ønsløff Falstrie in conductum recepisse ad dies suos de eis daturus xii pd annone. monasterio. ♦ Mcdx.

Oversættelse

Folmer Jakobsen, ridder, erkendte at have modtaget føromtalte gods, som hans broder, fornævnte biskop Niels, skænkede klostret, samt en gård i Ønslev på Falster, og at han deraf skulle give 12 pund korn til klostret. 1410.