1410.


Bodil Eriksdatter, enke efter Lars Jensen, stadfæster, at hendes mand havde skænket en gård i Råby til Næstved Sankt Peders kloster.

Tekst efter SRD

Tekst

Henric Wille solde her Eric forscreffne sin gard ligendis i sanctæ Martens sogn østen wet thet strede som man gar tiil swortæ brødre ♦ Uide proxime infra ♦ Mcdx

Oversættelse

Bodil Eriksdatter, enke efter Lars Jensen, stadfæstede, idet hun overgav os føromtalte gård, at den var skænket af hendes omtalte ægtemand. 1410.