1410.


Henrik Wille sælger sin gård i Sankt Mortens sogn i Næstved til hr. Erik Bydelsbak.

Tekst efter Aa

Tekst

>Botild Erickdott relicta Laurencii Iønss curiam prenarratam. datam per maritum suum memoratum. ratificat. eam nobis assignans ♦ Mcdx.

Oversættelse

Henrik Wille solgte hr. Erik sin fornævnte gård, som ligger i Sankt Mortens sogn mod øst ved det stræde, man går ad til Sortebrødrekloster. Se det nærmest foregående. 1410.