1410.


Et tingsvidne og et gejstligt vidne om salg af jord til forstanderne for Sankt Gertruds gilde i Odense.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsvidne samt præstevidne at præsten i Fangel 1343 solgte[a] til prouisoribus s. Giertrudi en gaard i Kalætorp. 1410.

a. solgte] Cf. Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 413.

Oversættelse

Tingsvidne samt præstevidne, at præsten i Fangel 1343 solgte en gård i Kallerup til forstanderne for Sankt Gertrud. 1410.1)