1410-1418.


Ærkebiskop Peder, biskop Peder af Roskilde og herrerne Tord Bonde og Ivar Nielsen vidimerer hr. Knut Bossons brev af 23. februar 1401.

Tekst efter A

Tekst

Wi Pæthar meth gudz nadh ærchebiscop i Lundh oc Pæthar meth sammo nadh biscop i Roskyldh Thordh Bonde Ywar Nichlisson riddarennops thet meth thesso waro opno breffwe ath wi fran ordh som her æpter screvath star ♦ Thet skal allom mannom witherlichth wara som thetta breff see æller høra ath iach Knvth Boosson riddare (etc. = DD IV 8 nr. 26.).

Oversættelse

Vi Peder med Guds nåde ærkebiskop af Lund og Peder med samme nåde biskop i Roskilde, Tord Bonde, Ivar Nielsen, riddere, erkender med dette vort åbne brev, at vi fra ord til andet har set, hvad herefter skrevet står: Det skal være alle mænd vitterligt, som ser eller hører dette brev læse, at jeg Knut Bosson (o. s. v. = DRB IV 8 nr. 26.)