1410.


empty.

Tekst efter reg

Tekst

Ad reysas dominorum: .....♦

Domino Meynardo, ad regem Dacie, quando alie ciuitates eciam fuerunt ibi in Sunderborch, 140 {mark} 9{skilling} 5{penning}.♦

.....♦

Dominis proconsulibus, contra ducem Hinricum, quando uenit de Dacia.♦

.....♦

Ad reisam ducis Henrici, quando reuersus fuit de Dacia, 28 {mark} 2 {skilling} pro 4 {mark} buturi et piscibus sibi missis, ad expensas.

Oversættelse

Til herrernes[A] rejser: .....

Til hr. Meinhard, til kongen af Danmark, da andre stæder ligeledes var der i Sønderborg, 140 mark 9 skilling 5 penning

.....

Til de herrer borgmestre, til at møde hertug Henrik, da han kom fra Danmark

.....

Til hertug Henriks rejse, da han vendte tilbage fra Danmark, 28 mark 2 skilling for 4 pund smør og fisk, sendt til ham, til udgifter.

A. dvs. rådsherrerne i Hamburg.