1411. 13. januar. Århus


Hertuginde Elisabet af Sachsen kvitterer på vegne af Henrik Gartow dronning Margrete for 100 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Wy Elysabeth van godes gnaden greue Claweses dochter de greue to Holtsten was vnde hertoghynne to Sassen bekennen vnde betughen an dessem brefue dat wy van vnser leuen vrouwen vnde muder koningynnen Margreten. hundert lubische mark vpgheboret hebben van Henrik Gartowen weghene ♦

Dar vmme late wy de vorscreuenen koningynnen Margreten vnde ere erfuen vnde nakomelinge qwite ledighe vnde loes vor dessen vorscreuenen hundert lubesche march vnde to merer bekantnisse desser vorscreuenen stucke so hebbe wy vnse ingeseghel ghedrucket laten vppe den rug desses breues ♦

Scriptum Arusie octaua epyphanie domini anno domini millesimo. cd° xi°.

Oversættelse

Vi Elisabet af Guds nåde, hertuginde af Sachsen, datter af grev Klaus, som var greve af Holsten, erkender og bevidner med dette brev, at vi på vegne af Henrik Gartow har oppebåret fra vor kære frue og moder, dronning Margrete, 100 mark lybsk.

Dermed kvitterer vi førnævnte dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere for disse bemeldte 100 mark lybsk, og til videre sikkerhed for disse førnævnte punkter har vi på bagsiden af dette brev ladet påtrykke vort segl.

Skrevet i Århus ottendedagen efter helligtrekonger 1411.