1411. 16. januar. Helsingborg slot


Kong Erik giver fogeden i Åbo, Klaus Lydekesson, fuldmagt at skifte kronens almindinger i Finland. Givet på Helsingborg slot i det Herrens år 1411 på pave og martyr Marcellus' dag under vort segl.

Udtog efter Aa

Tekst

Erik giver fogeden i Åbo, Klaus Lydekesson, fuldmagt at skifte kronens almindinger i Finland. Datum in castro Helsingborgh anno domini mcd undecimo die Marcelli pape et martiris nostro sub secreto.

Oversættelse

Kong Erik giver fogeden i Åbo, Klaus Lydekesson, fuldmagt at skifte kronens almindinger i Finland. Givet på Helsingborg slot i det Herrens år 1411 på pave og martyr Marcellus' dag under vort segl.