1411. 23. januar. Bologna


Paven sender ærkebiskop af Lund Peder Mikkelsen palliet ved hans sendebud ærkedegnen Jens Povlsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes etcetera dilecto filio Petro electo Lundensi salutem etcetera ♦ Cum pallium insigne uidelicet plenitudinis pontificalis officii ex parte tua fuisset a nobis per dilectum filium Iohannem Pauli archidiaconum Lundensem nuncium tuum cum ea qua decuit instancia postulatum nos tuis supplicationibus annuentes pallium ipsum de corpore beati Petri sumptum per uenerabiles fratres nostros Roskildensem et Uexoniensem episcopos tibi assignandum per praefatum archidiaconum duximus destinandum ut idem episcopi uel eorum alter illud tibi assignent sub forma quam eis[1] sub eadem[2] bulla nostra mittimus interclusam et a te nostro et Romane ecclesie nomine sub forma quam sub eadem bulla dirigimus fidelitatis debite solitum recipiant iuramentum ♦ Tu autem illo intra ecclesiam tuam illis dumtaxat utaris qui expresse in ipsius ecclesie priuilegiis continentur ut igitur signum non discrepet assignato sed quod geris exterius interius serues in mente ♦ Discretionem tuam monemus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatenus humilitatem et iustitiam dante domino qui dat premia et munera elargit et obseruare studeas que suum seruant et promouent seruitium et Lundensem ecclesiam sponsam tuam solicite cures auctore domino spiritualiter et temporaliter augmentare ♦ Datum Bononie decimo kalendas februarii anno primo.

1. eis] overstreget Aa. 2. eadem] overstreget Aa.

Oversættelse

Johannes og så videre hilsen og så videre til vores elskede søn Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund. Eftersom palliet, sandelig tegnet på det biskoppelige embedes fylde, på dine vegne blev fordret af os ved vor elskede søn Jens Povlsen, ærkedegn og din udsending, med den procedure, det sig hør og bør, har vi, velvillige over for dine bønner, ment, at dette pallium fra Sankt Peters krop skulle tildeles dig ved vore ærværdige brødre biskopperne af Roskilde og Växjo og overbringes dig af førnævnte ærkedegn, for at samme biskopper eller én af dem skal tildele dig det under den form, vi har sendt vedlagt i bullen, og modtage den sædvanlige ed om pligtskyldig troskab under den form, som vi i samme bulle har anvist. Men du skal kun benytte dig af det over for dem, som udtrykkeligt nævnes i selve kirkens privilegier, for således at tegnet ikke skal afvige fra det tildelte, men for at du kan bevare erindringen om, hvad du gør indadtil og udadtil. Men vi opfordrer opmærksomt og formaner opmærksomt din omsigtsfuldhed og pålægger dig ved apostolisk skrivelse, at du med herren, der giver ydmyghed og retfærdighed, og som giver fortjenester og udvider lønnen, både ivrer efter at iagttage, hvad der tjener og fremmer hans tjeneste, og omhyggeligt tager vare på, at Lund kirke, din brud, vokser i åndelig og materiel henseende med Guds hjælp. Givet i Bologna den 10. dag før kalendas i februar i vort 1. år.