1411. 23. januar. Bologna


Paven befaler biskopperne i Roskilde og Växjö at iføre ærkebiskoppen i Lund palliet og modtage hans ed.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes etcetera uenerabilibus fratribus Roskildensi et Uexioniensi episcopis salutem etcetera ♦ Cum pallium insigne uidelicet plenitudinis pontificalis officii ex parte dilecti filii Petri electi Lundensis per dilectum filium Iohannem Pauli archidiaconum Lundensem nuncium suum fuisset a nobis cum ea qua decuit instancia postulatum nos ipsius precibus annuentes pallium ipsum de corpore beati Petri sumptum per uos uel alterum uestrum assignandum eidem secundum formam quam uobis sub bulla nostra mittimus interclusam per praefatum archidiaconum duximus destinandum ♦ Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus quatenus uos uel alter uestrum pallium ipsum iuxta premissam formam sibi assignare curetis et ab ipso nostro et Romane ecclesie nomine sub forma quam uobis sub eadem bulla dirigimus fidelitatis debite solitum recipiatis iuramentum formam autem iuramenti quod idem electus prestabit nobis de uerbo ad uerbum per ipsius patentes litteras suo sigillo signatas per proprium nuntium quantocius destinare curetis ♦ Datum Bononie decimo kalendas februarii anno primo.

Oversættelse

Johannes og så videre til sine ærværdige brødre biskopperne af Roskilde og Växjö hilsen og så videre. Eftersom palliet, sandelig tegnet på det biskoppelige embedes fylde, på vegne af den udvalgte ærkebiskop i Lund, vor elskede søn Peder, blev fordret af os ved vor elskede søn Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og hans udsending, med den procedure, det sig hør og bør, har vi i velvilje over for hans bønner, besluttet, at selve palliet, udtaget af Sankt Peters krop, skal oversendes ham ved førnævnte ærkedegn og tildeles ham af jer eller én af jer på den måde, vi har oversendt jer vedlagt vor bulle. Derfor pålægger vi Jeres Broderskab ved apostolisk skrivelse, at I eller én af jer sørger for at tildele ham selve palliet i overensstemmelse med førnævnte form, og at I eller én af jer i vort og den romerske kirkes navn modtager den sædvanlige ed om pligtskyldig troskab fra ham; og edens udformning, som den udvalgte fremkommer med, skal I. så snart I kan, sørge for at oversende os ved et passende bud, fra ord til andet ved hans åbne brev beseglet med hans segl. Givet i Bologna 10. dag før kalendas i februar i vort første år.