1411. 22. februar.


Anders Thygesen (= Anders Jakobsen Stygge) og hustru Kristine Eskilsdatter skøder hr. Aksel Pedersen, ridder fra Härlöv tre gårde i Göinge herred.

Tekst efter nil

Tekst

Item ett Annders Thyge och hanns hustrue Kirstenn Eskels daather theris pergamenndtz skiøde breff met sex henngenndis indsegell lyudenndis att the haffuer soldt her Axell Pederszenn ridder y Herløff threy gaarde di thow y Maglehiems sogenn y Eskerødt y Gersherridt och ett thorp heder Hamuthorp y Hest wiide sogenn y Giønngherridt. ♦

Wnder datum mcdxi paa Fleske sønndagh.

Oversættelse

Fremdeles Anders Thygesen og hans hustru Kristine Eskilsdatters pergamentsskødebrev med seks vedhængte segl lydende at de har solgt hr. Aksel Pedersen, ridder i Härlöv, tre gårde, de to i Maglehem sogn i Äskeröd i Gärds herred og et torp som hedder Hamutorp i Hästveda sogn i Göinge herred.

Under dato 1411 på fleske søndag.