1411. 4. marts. Dueholm


Jens Jakobsen skænker Dueholm kloster en gård i Sønder Lyby i Salling til frelse for sin afdøde hustru, Inger Mikkelsdatters sjæl.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis et singulis presens scriptum cernentibus Iohannes Iacobi salutem in domino ♦ Cupimus uobis fore notum quod ego recognosco me domui Dwholm ordinis sancti Iohannis baptiste Iherosolimitani unam curiam in Syndær Lydebyd sitam in Sallingh cum omnibus pertinenciis suis nil exceptis quam iam inhabitat quidam Iohannes Asnesson ob remedium animeanime[1] mee Ingerdis Michaelis uxoris mee bone memorie michi perdilecte ueraciter condonasse tali modo quod commendator predicte domus et successores eius omni anno in quinta feria post festum sancti Olaui sex missas faciat celebrari et totidem pauperes in expensis tantum tractari pro anima predicte Ingerdis ♦ Insuper <obligo><obligo>[2] me et heredes meos <dicta bona>[3] <dicta bona> antedicte domui appropriare♦ Scriptum Dwholm in Morsæ anno domini mcdxi feria quarta ante dominicam reminiscere sub sigillo meo discretorumque uirorum uidelicet domini Iohannis Tygesson presbiteri Boecii Torchillson et Thorchilli Iensson.

1. anime] anime anime anime Aa. 2. <obligo>] <obligo> ego Aa. 3. <dicta bona>] <dicta bona>udeladt Aa.

Oversættelse

Jens Jakobsen til alle og enhver, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi ønsker, at det skal være vitterligt for jer, at jeg anerkender, at jeg til Sankt Johannes Døber af Jerusalems ordenshus i Dueholm i sandhed har skænket en gård i Sønder Lyby i Salling med alle dens tilliggender uden undtagelser, som en vis Jens Asnesen nu bebor, til frelse for min allerkæreste hustru Inger Mikkelsdatters sjæl, salig ihukommelse, på sådan måde, at forstanderen for fornævnte hus og hans efterfølgere hvert år torsdag efter Sankt Olufs dag skal lade afholde seks messer og beværte lige så mange fattige med lige så store udgifter for fornævnte Ingers sjæl. Ydermere skal jeg og mine arvinger hjemle fornævnte hus det nævnte gods. Skrevet i Dueholm på Mors i det Herrens år 1411 onsdagen før 2. søndag i fasten under mit segl og de gode mænds, nemlig hr. Jens Tygesen, præst, Bo Torkilsen og Torkil Jensen.