1411. 17. marts.


Jens Eriksen af Sundstrup lejede jord på Sundstrup mark tillige med møllen af biskop Lave af Viborg.

Tekst efter nil

Tekst

Samme marchiord tillige med møllen Iens Erichsøn af Sunstrup leiede af bisp Lage for aarlig afgift efter contractens formeldning, som paa latin var oprettit 1411 paa sanct Giertruds dag.[1]

1. ] Efter notitsen følger umiddelbart søndagen efter st. Francisci dag, som må høre til det følgende brev, der begyndte på ny linie med overskrift anno 1424.

Oversættelse

Jens Eriksen fra Sundstrup lejede samme markjord tillige med møllen af biskop Lave for en årlig afgift, således som kontraten meddeler, der er oprettet på latin år 1411 på Sankt Gertruds dag.