1411. 27. marts. Kolding


Biskop Johan af Slesvig og adskillige ridderes og væbneres vidnesbyrd om, at hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten samt biskoppen af Osnabrück havde indrømmet kong Erik og dronning Margrete at beholde Nyhus slot med Flensborg, Vis- og Husby-herreder i en 5-årig periode fra næstkommende sankt Hansdag, samt Tønder slot med fogderiet, Tønder-, Slogs-, Højer-, Horsbøl-, Bøking-, Viriks-, Beltring-, Pelworm-, og Før Østerherred, Sild, Ejdersted, Everskøb og Udholm i så lang tid, som brevene anviser.

Tekst efter A

Tekst

In godes namen amen ♦

Wy. Iohan mit godes gnaden biscopp to Sleswik. Anders Ieppsson. Clawes van Fitzen Niels Ywersson. Iohan Skarpenbergh. Berneke Skinkel. Erik Nielsson. Ywen Bruske. Henrik Knudzson. Ienes Nielsson van Awenzbergh. Niels Strangesson. Peter Magnusson. vnde Merten Ienesson riddere. Clawes Lembeke vnde Clawes Skinkel knapen. bekennen vnde betugen openbare. an dessem breue dat wi hir to Koldinge ieghenwardigen. ouer. vnde an gewesen hebben. vnde ok seen. vnde hord hebben. dat dar een open breff. van der hochgeborn furstinnen frue Elyzabeth. mit godes gnaden hertoghinne. to Sleswik. vnde greuinnen to Holsten to Stormern vnde to Skowenborgh. vor. er. vnde ere kyndere. vnde ere eruen vnde nakomelinge. vnde van deme. hochgeborn. fursten. greuen Henrike furstengreuen to Holsten. to Stormern. vnde Skowenborgh. vnde biscoppe to Osenbrugge. vor em. vnde syne eruen vnde nakomelinge gegheuen was vppe vnser leuen vrowen awende annunciacionis. nu neghest vorleden. in welkem breue. mank. anderen artikelen. de. de sulue breff. holt. disse twe nascreuene. artikele. inghescreuen weren. in allerleye mate vnde wise als hir na screuen steit. ♦

Also. dat. de. allerdorchlughtighste. furste. vnse gnedige. here. koningh Erik. mit godes gnaden der rike. Denmarken. Sweden. Norwegen. der Ghoten der Wende koningh. vnde. hertogh. to Pomern. vnde. de allerdorluchtighste furstinne. vnse ghnedige. vrowe. koninginne Margareta. vnde ere eruen. vnde nakomelinge. scholen beholden. dat slot Nyehws. vnde de stad. Flenssborgh. vnde Wikesherde. vnde Husbuherde. vppe de breffue[a]. de dar vpp gegheuen synd. vnde mit. alsodanighem rechte. als. se. dat nu. in weren hebben. vnde scholen dyt vorscreuen. vredesamliken besitten. vnde bruken. vngehindert. van sunte Iohannes daghe. to middensomer neghest tokomende vort ouer vyff iaren neghest volghende vnde bynnen dessen vorbenomeden vyff iaren. schal men. de vorbenomeden slot. stad. vnde herde alse vor screuen ys nicht losen. ok schal desse vorbenomede koninginne. Margreta dat slot Lutke Tunderen. mit. de voghedye. also ys. mit Tundersherde. mit Slokkesherde. mit Hodersherde. mit Horsbuherde. mit Bokingeherde. mit Wirkesherde. mit Beltringeherde. mit Pilwirmingesherde. mit Ostreherde Føør. vnde mit Syld. vnde mit Eyderstede Euerkesschyp. vnde mit Vtholme. vredesamliken besitten. bruken. vnde beholden. in aller wise. vnde to den iaren. alse de breue[b]. vt wisen. de dar vpp gegheuen synd. vnde doch malk sines rechtes vnuorsumet. an beiden siden. ♦

Vnde to merer tughe. vnde vurdere bekantnisse. dat vns alle ding alse nu vorscreuen steit. witlich sy. vnde wi dar ouer. vnde. an gewesen hebben. dat de vorbenomede open breff. mit den twen artikelen. also gheuen was als. vorscreuen steit. so hebben wi. alle. vorbenomeden vnse inghesegele. mit willen vnde mit witscopp hengen laten. vor dessen breff. de gegheuen vnde screuen ys. hyr to vorbenomede Koldinge. in den iaren na godes bord. dusent. verehundert. in deme elfften iare. des vridaghes. neghest na vnser leuen vrowen daghe annunciacionis vorbenomed\

a. breffue] Cf. nr. 224. b. breue] Cf. nr. 224.

Oversættelse

I Guds navn amen.

Vi Johan, af Guds nåde biskop af Slesvig, Anders Jakobsen, Klaus v. Vitzen, Niels Iversern, Johan Skarpenberg, Bernike Skinkel, Erik Nielsen, Ivan Bruske, Henrik Knudsen, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Niels Strangesen, Peder Mogensen og Morten Jensen, riddere, og Klaus Skinkel, væbner, erkender og bevidner åbenbart ved dette brev, at vi har været til stede her i Kolding, bevidnet, set og hørt, at på sidst forgangne Vor Frues bebudelsesdag havde den højbårne fyrstinde, fru Elisabeth, af Guds nåde hertuginde af Slesvig og grevinde til Holsten, Stormarn og Schaumburg, for sig selv, sine børn, arvinger og efterkommere, og den højbårne greve Henrik. fyrstegreve til Holsten, til Stormarn og Schaumburg og biskop af Osnabrück for sig selv, sine arvinger og efterkommere givet et åbent brev, hvori der blandt andre artikler, som dette brev indeholder, var nedskrevet disse to efterfølgende artikler, på alle måder, som herefter står skrevet: Nemlig at den allerberømmeligste fyrste og nådige herre, kong Erik, af Guds nåde Danmarks, Norges, Sveriges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, og den aller berømmeligste fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere skal beholde slottet Nyhus og byen Flensborg og Vis og Husby herreder i henhold til de breve, som er givet derpå, og med sådanne rettigheder, som de nu har det i varetægt, og de skal i fred bruge og besidde det foreskrevne uhindret fra næstfølgende sankt Hans dag til midsommer over de næste fem år, og inden for disse førskrevne 5 år skal man ikke indløse førnævnte slot, by og herreder, som førskrevet. Og den førnævnte dronning Margrete skal i fred besidde, bruge og beholde slottet Lille Tønder med fogderiet, sådan som det er med Tønder herred, med Slogs herred, med Højers herred, med Horsbøl herred, med Bøking herred, med Viriks herred, med Beltring herred, med Pelworms herred, med Før Østerherred og med Sild og med Ejdersted, Everskøb og med Udholm på alle måder og igennem de år, brevene, der er givet i den anledning, udviser, og alligevel skal enhver være uantastet i sin rettigheder på begge sider.

Og til større vidnesbyrd og yderligere sikkerhed for, at alle ting, som nu står skrevet ovenfor, er vitterlige for os, at vi har været til stede og bevidnet, at det førnævnte åbne brev var givet med de to artikler, som det står skrevet, har vi alle førnævnte med vilje og vidende ladet vore segl hænge for dette brev, der er givet og skrevet her i førnævnte Kolding i det 1411. år efter Guds fødsel på fredagen nærmest efter vor førnævnte frues bebudelsesdag.