1411. 27. marts. Nykøbing Falster


Arveskifte efter hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.

Tekst efter nil

Tekst

Item et affkalds breff, som her Axell Mogenszøns arffuinge giorde effter hans død y saa made, att frue Karrine, her Axell Mogenszøns effterleffuerske, her Oluff Axellszøn oc Mogens Axellszøn fing Krennckerup gaard mett wandmøllen, abildgaard oc skoffue med alle andre godz, som ther y byenn ligge iii gaard y Høygett, iii gaard y Rasted, i gaard i Madebølle, i gaard y Hielum, i gaard y Krungerup, en gaard y Torreby, iii gaard y Fielde, iii gaard y Kartoffte, i gaard y Wgistrup, i gaard y Lidell Reyresiø, i gaard y Nierre Reyersiø, viii gaard y Rørbeck, y Wester Wlsleff sogenn y Sløsse i gaard, ii gaard y Sandagger i gaard i Flørdrup, i gaard i Ringzebølle, ii gaard y Rødby, ii gaard i Torslund, i gaard y Fauersted vti Falster, y Weby en gaard, en gaard sede wthi Sielland, en gaard i Stoby. ♦

Datum Nykiøping vdi Falster freddag nest effter vor frue dag i faste mcdxi.

Oversættelse

Et brev, som hr. Aksel Mogensens arvinger efter hans død opsatte om deres afkald, således at fru Karen, hr. Aksel Mogensens enke, hr. Oluf Akselsen og Mogens Akselsen fik Krenkerup gård med vandmøllen, æblegård og skove samt alt andet gods, som ligger der i byen, tre gårde i Hydesby, tre gårde i Radsted, en gård i Majbølle, en gård i Hjelm, en gård i Krungerup, en gård i Toreby, tre gårde i Fjelde, tre gårde i Kartofte, en gård i Udstolpe, en gård i i Lille Reersø, en gård i Nedre Reersø, otte gårde i Rørbæk, en gård i Sløsse i Vester Ulslev sogn, to gårde i Sandager, en gård i Flårup, en gård i Ringsebølle, to gårde i Rødby, to gårde i Torslunde, en gård i Favrsted på Falster, en gård i Vedby, et gårdsæde på Sjælland og en gård i Stouby.

Givet i Nykøbing på Falster fredag efter Vor Frue dag i fasten 1411.