[1411. 27. marts, tidligst].


Clara Kloster kvitterer Folmer Jakobsens enke for 48 lybske mark.

Tekst efter Thiset

Tekst

Item søsther Sophie Clause datther, abbatisse vthi Clare closther i Roskilde, giffuer frwe Elsebe, her Falmers, riddhers, efftherleffuerske, qwittantz po ate lubske mark oc fyretywe i gode peninge oc geffue, aff the peninge, her Falmer var vort closther skyldigh.

Oversættelse

Fremdeles giver søster Sophie Klausdatter, abbedisse i Clara kloster i Roskilde, fru Elsebeth, ridderen hr. Folmers enke, kvittering på 48 lybske mark i gode og gæve penge af den gæld, som hr. Folmer var vort kloster skyldig.