1411. 1. april.


Biskop Peder af Roskilde overdrager efter samråd med kapitlerne i Roskilde og København en grund i Bjørnebrogade i København til Jens Brun og hustru.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiternam ♦

Notum facimus uniuersis presentibus et futuris quod consilio dilectorum nostrorum Roskildensis et Hafnensis capitulorum super hoc specialiter communicato certa et legittima causa suadente uidelicet diuini cultus augmentacione latoribus presencium Iohanni Brwn dilecto nostro uillano Hafnensi et uxori sue dilecte et heredibus eorundem quendam fundum in longitudine cxxvi in latitudine uero xxxvi ulnarum spacia continentem Hafnis in platea Byørnebrogadæ ad orientem et parte meridionali immediate iuxta fundum cuiusdam Ysaac situatum damus et tradimus perpetuo possidendum eidem tamen fundo certum annuum censum de mero consensu suo imponimus nunquam minuendum uel augendum perpetuis temporibus duraturum ita quod ille Iohannes Brwn qui illum fundum pronunc tenet et quilibet alius post eum ad quem illum fundum siue per successionem hereditariam siue per quamcunque aliam alienacionem alienari contigerit. siue edificatus fuerit siue non capitulo Hafnensi unum solidum grossorum quolibet anno feria sexta proxima ante diem beati Mychaelis archangeli ad sustentacionem diuini officii sub pena trium marcharum exsoluere tenetur sine remissione aliquali. ♦

In cuius rei testimonium secretum nostrum una cum sigillis dilectorum nostrorum Roskildensis et Hafnensis capitulorum predictorum presentibus est appensum ♦

Datum anno millesimo quadringentesimo undecimo feria quarta proxima post festum annunciacionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nuværende og fremtidige, at vi, efter rådførelse med vore elskede kapitler i Roskilde og København på foranledning af denne særlig gyldige grund, nemlig gudstjenestens forøgelse, giver og overdrager nærværende brevfører, Jens Brun, vor kære indvåner i København og hans kære hustru samt deres arvinger til evig besiddelse en toft 126 alen i længden og 36 alen i bredden i København i Bjørnebrogade på den østre side umiddelbart syd for en grund tilhørende en vis Isak, dog at vi på samme grund med hans fulde samtykke lægger en årlig afgift, der skal vare til evig tid uden nogensinde enten at formindskes eller forhøjes, således at denne Jens Brun, som nu har toften, og en hvilken som helst anden efter ham, til hvem denne toft måtte blive afhændet enten ved arvefølge eller ved en hvilken som helst anden afhændelse, hvad enten den bebygges eller ej, hvert år fredagen før Mikkelsdag til kapitlet i København skal betale en skilling grot til afholdelse af gudstjeneste under trussel om tre marks bøde under nogen eftergivelse.

Til vidnesbyrd herom er vort sekret tillige med seglene tilhørende vore elskede kapitler i Roskilde og København hængt under dette brev.

Givet i året 1411 onsdagen efter jomfru Marias bebudelse til evig besiddelse.