1411. 16. maj.


Hr. Nicolaus von Lippe og Johan Knop mægler forlig mellem Bernard Stolte og Herman Kone om betalingen af 36 mark, således at sidstnævnte skal føre bevis med brev fra Dragør eller København om, at han gar betalt pengene til Bernhard Stoltes befuldmægtigede hr. Bertold van der Oost fra Batevitz.

Tekst efter A

Tekst

Dominus Nicolaus de Lippia et Iohannes Knoop placitauerunt inter Bernardum Stolte et Hermannus Kone prout sequitur ♦

Bernardus Stolte habuit allocucionem ad Hermannum Kone pro quadam summa pecunie et Hermannus Kone respondit se nomine Bernardi domino Bertoldo de Osta de Bateuisse procuratori super hoc facto a dicto Bernardo persoluisse xxxvi marcas ♦

Hoc ipse uellet probare proprie bewysen per litteram a Drakor uel a Copenhauen et ideo sic concordauerunt inter se isti Bernardus et Hermannus Kone quod Hermannus Kone debet hoc probare in Kopenhauen uel in Drakor sed de iure debet secundum ius ibi existens et debet super illa probacione litteram ordinare huc in Sundis circa festum beati Martini proxime futuram quindena ante uel post non nocente ♦

Eciam si uentus et aura obstaret hoc non deberet esse dicto Hermanno imputandum ♦

In istis placitis interfuerunt pro parte Hermanni Henningus Sloyer et Iohannes Bare ♦

Actum sabbato ante dominicam uocem iocunditatis.

Oversættelse

Hr. Nicolaus von Lippe og Johan Knop mæglede mellem Bernhard Stolte og Herman Kone, som følger:

Bernhard Stolte havde krav på Herman Kone angående en sum penge, og Herman Kone svarede, at han i Bernhards navn havde betalt hr. Bertold van der Oost fra Baevitz, der var gjort til befuldmægtiget herom af nævnte Bernhard, 36 mark.

Dette ville han godtgøre, på folkesproget 'bevise' ved brev fra Dragør eller fra København, og af den grund sluttede disse Bernhard og Herman Kone forlig indbyrdes, således at Herman Kone skal godtgøre dette i København eller i Dragør, men ifølge retten skal han i overensstemmelse med den derværende ret og skal han forordne brev om den godtgørelse her i Stralsund omkring næstkommende Sankt Mortensdag, idet 14 dage før eller efter ikke gør fortræd.

Hvis ligeledes vind og vindstille skulle lægge sig hindrende i vejen, skulle dette ikke tilregnes nævnte Herman.

På Hermans vegne deltog Henning Sloyer og Johan Bare i disse forhandlinger.

Forhandlet lørdag før søndagen Glædens røst