1411. 19. maj. Rom


Paven befaler biskoppen af Schwerin at give fyrst Balthasar af Werle og Hedvig, forhen hertug Gerhard af Slesvigs datter, som skønt beslægtede i tredje grad havde indgået ægteskab, absolution herfor og erklære ægteskabet for gyldigt.

Tekst efter nil