1411. 2. juni.


Niels Hermansen, borger i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til ridderen Niels Svendsen i Ellinge.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis presentes literas inspecturis Nicholaus Hermanni uillanus Malmøgensis salutem in domino. ♦ Notum facio uniuersis quod recognosco me nobili uiro domino Nicholao Swensson in Ellinge militi presencium exhibitori in decem marchis argenti teneri et esse ueraciter obligatum sibi uel suis heredibus per me uel meos heredes die beati Michaelis archangeli nunc proximo affuturo in prompta pecunia legali et datiua et nullo alio precio uel ualore integraliter persoluendis pro quibus sibi totam curiam meam ad partem occidentalem curie Reygnechini fabri occidentaliter in uilla Malmøghe sitam una cum fundis terris spaciis dominibus et structuris ac omnibus aliis eiusdem tocius curie pertinenciis nullis exceptis quocumque nomine nominantur impignero per presentes condicione tali quod si in dicto solucionis termino in soluendo defecero extunc prescripta curia cum singulis suis premissis pertinenciis absque contradiccione mea et meorum heredum et sine pecunie addicione ulterioris et sine persequcione cuiuscumque iuris canonici et ciuilis prefato domino Nicholao Swensson et suis heredibus libere cedat iure perpetuo possidenda. ♦ Item si principalem pecuniam exsoluero siue non extunc nichilominus pensionem anni presentis de dicta curia dictus dominus Nicholaus omnino subleuabit. ♦ Item si dictam curiam resoluerim et postea eam a me alienare desidero extunc nemini nisi dicto domino Nicholao eam alienabo quouismodo. ♦ Insuper obligo me et meos heredes ad appropriandum liberandum et disbrigandum prefato domino Nicholao Swensson et suis heredibus prescriptam curiam cum singulis suis premissis pertinenciis condicionibus et articulis tytulo inpigneracionis ut condicionaliter premissum est pro et ab impeticione et alloqucione presencium et futurorum quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Gødrici Olaui Trugoti Olaui et Esgeri Nicholai uillanorum ibidem presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m°cd°xi° feria tercia pentecostes.

Oversættelse

Niels Hermansen, borger i Malmø, til alle, der ser nærværende brev, hilsen i Herren. Jeg bekender for alle, at jeg er den ædle mand, hr. Niels Svendsen, ridder i Ellinge, nærværende brevviser, skyldig og sandt forpligtet for 10 mark, fuldt at indløses ham på dagen for ærkeenglen Sankt Michael nu næst kommende i rede penge, lovlige og gængse og i ingen anden betaling eller værdi. For disse penge pantsætter jeg ved nærværende skrivelse min gård beliggende vest i byen Malmø, vest for håndværkeren Reinekes gård med grunde, jorde, omfang, huse og bygninger og alt andet af samme gårds tilliggender uden undtagelse, hvad man end kalder det, på sådan betingelse, at, hvis jeg skulle svigte med hensyn til betalingen på nævnte betalingstermin, skal fra da af førnævnte gård med alle førnævnte tilliggender og uden nogen modsigelse fra mig eller mine arvinger og uden tilføjelse af yderligere penge og uden nogens kirkeretlige eller civilretlige forfølgning frit tilfalde førnævnte hr. Niels Svendsen og hans arvinger til evig besiddelse. Fremdeles om jeg indløser gælden eller ikke, fra da af skal endvidere nævnte hr. Niels oppebære det nuværende års leje af gården helt og holdent. Fremdeles om jeg indløser nævnte gård og efterfølgende ønsker at afhænde den, da skal jeg afhænde den til ingen andre end nævnte hr. Niels, på hvilken end måde, det måtte finde sted. Yderligere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, frigøre og fri førnævnte Niels Svendsen og hans arvinger førskrevne gård med al dens førnævnte tilliggende, bestemmelser og punkter under pantsætnings form, sådan som det betingelsesmæssigt er forudsat, fra og for nogensomhelst nuværende eller kommendes krav og tiltale. Til vidnesbyrd om denne sag er mit segl vedhæftet sammen med de omsigtsfulde mænds Gøtrik Olufsens, Oluf Trugotsens og Esger Nielsens, borgere sammesteds. Givet i Herrens 1411de år tirsdag i pinsen.