1411. 12. juni. S. Pietro i Rom


Paven udnævner ærkedegnene i Slesvig, Ribe og Århus til værneherrer for Vestervig Kloster for en 10-års periode.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Slesuicensis et Ripensis ac Arusiensis ecclesiarum archidiaconis. ♦ Militanti ecclesie etcetera ♦ Sane prepositi et conuentus monasterii sancti Theodgari in Westerwiig ordinis sancti Augustini Burglanensis diocesis conquestione percepimus... (o. s. v. = Dipl. Dan 4. rk. V nr. 326), presentibus post decennium minime ualituris. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum secundis idibus iunii pontificatus nostri anno secundo.

Oversættelse

Til ærkedegnene i Slesvig, Ribe og Århus domkirker. For den kæmpende kirke og så videre. Sandelig har vi ved provstens og augistinerklosterets, Sankt Theodgar i Vestervig i børglum stift, klage hørt (o. s. v. = DRB 4. rk V nr. 326)... idet nærværende skrivelse ikke skal gælde efter 10 år. Givet i Rom 2. dag før idus i juni i vort 2. år.