1411. 18. juni. Middelsom herredsting


Tingsvidne om en toft mellem Krogsgård og Lars Worms gård.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item et tings vinde, aff Melsomherritzting paa en tofft, ligger emellum Kraagsgaard och Las Worms gaard. ♦ Datum mcdxi° then thorsdag nest fore Iohannis baptistæ dagh.

Oversættelse

Et tingsvidne af Middelsom herredsting på en toft, der ligger mellem Krogsgård og Lars Worms gård. Givet 1411 torsdag før Johannes døbers dag.