[1411. Før 26. juni].


De på Bergen handlende købmænd fra Kings Lynn klager til Henrik 4. af England over overgreb begåede af hanseatiske købmænd: For det første, at da de engelske købmænd i kraft af de til dem fra gammel tid - det var i det 14. år i nu afdøde kong Richards regeringstid - tilståede privilegier, friheder og rettigheder af kongen af Danmark, Norge og Sverige med henblik på deres handel levede og boede i Bergen, kom der en tid derefter bevæbnede personer med tilknytning til Hansaen, som begik overgreb mod de engelske købmænd i en sådan grad, at de vægrede sig ved at blive i byen men sejlede hjem indtil tiden, hvor kongen af Danmark af hensy til den for ham af de førnævnte engelske handelsmænd fremførte klage i denne sag sendte nogle af sine embedsmænd og tjenere til til Bergen for at give oprejsning til de omtalte engelske købmænd mod dem fra Hanseforbundet og til at gøre ret og udøve retfærdighed til et sådant omfang, at disse kunne bestyre deres handel godt og fredeligt i henseende til de friheders og retigheders udformning, som var dem tilstået af førnævnte konge af Danmark, således som det blev beskrevet, frie fra angreb, ødelæggelse eller skade fra dem fra Hansestæderne eller fra nogen anden i deres navn.

Tekst efter nil

Tekst

De på Bergen handlende købmænd fra Kings Lynn klager til Henrik 4. af England over overgreb begåede af hanseatiske købmænd: For det første, at da mercatores Anglici uirtute et auctoritate priuilegorum libertatum et franchesiarum eis per regem Dacie Norwegie et Swecie antiquitus concessorum circa annum regni regis Ricardi secundi defuncti quartum decimum super facto mercandisarum suarum apud Berne conuersantes et residentes exstiterunt, kom der en tid derefter bevæbnede personer med tilknytning til Hansaen, som begik overgreb mod de engelske købmænd i en sådan grad, at de vægrede sig ved at blive i byen men sejlede hjem indtil tiden, quo rex Dacie consideracione querele dictorum mercatorum Anglicorum sibi in ea parte facte misit certos officiarios et ministros suos apud Berne ad restituendum dictos mercatores Anglicos contra illos de societate de Hansa et ad faciendum et ordinandum rectum et iusticiam til et sådant omfang, quod ipsi mercandisas suas predictas iuxta formam libertatum et franchesiarum sibi per dictum regem Dacie ut premittitur concessarum absque perturbacione molestia seu grauamine siue per ipsos de Hansa uel per aliquem alium nomine suo faciend<is> [1] 1 bene et pacifice facere possent.

Oversættelse

De på Bergen handlende købmænd fra Kings Lynn klager til Henrik 4. af England over overgreb begåede af hanseatiske købmænd: For det første, at da de engelske købmænd i kraft af de til dem fra gammel tid - det var i det 14. år i nu afdøde kong Richards regeringstid - tilståede privilegier, friheder og rettigheder af kongen af Danmark, Norge og Sverige med henblik på deres handel levede og boede i Bergen, kom der en tid derefter bevæbnede personer med tilknytning til Hansaen, som begik overgreb mod de engelske købmænd i en sådan grad, at de vægrede sig ved at blive i byen men sejlede hjem indtil tiden, hvor kongen af Danmark af hensy til den for ham af de førnævnte engelske handelsmænd fremførte klage i denne sag sendte nogle af sine embedsmænd og tjenere til til Bergen for at give oprejsning til de omtalte engelske købmænd mod dem fra Hanseforbundet og til at gøre ret og udøve retfærdighed til et sådant omfang, at disse kunne bestyre deres handel godt og fredeligt i henseende til de friheders og retigheders udformning, som var dem tilstået af førnævnte konge af Danmark, således som det blev beskrevet, frie fra angreb, ødelæggelse eller skade fra dem fra Hansestæderne eller fra nogen anden i deres navn.