1411. 2. juli.


Aksel Pedersens skødebrev på gods i Villands herred.

Tekst efter nil

Tekst

Een skøde som Peder Anderszen i Bosorp Pether Lille vdi Banorp och Thiche Pedersen haffuer soldt her Axell Pederszen rider thre gaarde och et feste i Sønder Opmading i kierckebien en gaardt i Felckendt i Willandtz herret medt iiii segle for ♦ Daterett 1411 paa wor frue besøgelszes daug.

Oversættelse

Et skøde som (melder, at) Peder Andersen i Bosarp, Peder Lille i Banarp og Tideke Pedersen har solgt hr. Aksel Pedersen, ridder, tre gårde og et lejemål i Oppmanna sogneby og en gård i Fjälkinge, i Villands herred. Med fire segl for. Givet 1411 på Vor Frue besøgelsesdag.