1411. 15. juli.


Reces af hansestædernes dag i Lübeck.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Anno domini 1411 ipso die diuisionis apostolorum nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum uidelicet de Hamborch domini Meynhardus Buxstehude et Albertus Schreye de Rostok domini Hinricus Buek et Hermannus de Bruke de Wismaria domini Nycolaus Buek et Hinricus Rampe de Lubeke domini Iohannes Grove Elerus Stanghe Gerardus de Mars Heyno Sobbe Hartwicus Krukow et Hermannus Vinke in Lubeke congregati infrascriptos articulos et negocia pertractauerunt.

<1-2> .....

<3> Vortmer umme mengerleie zake unde gebreke deme copmanne an Vlanderen Enghelant unde Schone anligghende unde besunderen umme zerof dar umme sint breve vorramet an de stede to sendende den de vorscreven zaken anroren to der erbenomeden dachvart to zendende ludende alze na screven steit[a].

a. screven steit] Cf. nr. 270.

Oversættelse

I det Herrens år 1411 på selve dagen for apostlenes deling behandlede nedennævnte byers i Lübeck forsamlede udsendte rådmænd, nemlig fra Hamburg herrene Meynhard Buxtehude og Albrecht Screye, fra Rostock herrene Henrik Buk og Herman de Bruke, fra Wismar herrene Nikolaus Buk og Henrik Rampe, fra Lübeck herrene Johan Grove, Eler Strange, Gerhard de Mars, Heine Sobe, Hartwig Krukow og Herman Vinke nedenfor skrevne artikler og forhandlinger.

<1-2>.....

<3>Ydermere om adskillige sager og fortrædeligheder angående købmændene i Flandern, England og Skåne og i særdeleshed om sørøveriet, om hvilket det er blevet besluttet at sende breve til stæderne, som de føromtalte sager vedrører; og de skal sendes til førnævnte forsamling med den ordlyd, som skrevet står herefter.