[1411. Efter 21. juli]. Lübeck


Skrivelse fra medlemmerne af det gamle råd i Lübeck, Jordan Pleskow, Regner v. Calven og Henrik Rapesulver til kong Sigismund; heri nævnes en tidligere stilstand, som er mæglet af den strålende ophøjede fyrstinde, fru Margarete, dronning af Danmark mellem kong Ruprecht og byen Da det gamle råd if. et brev af kong Sigismund af 1412 12. februar, cf. UB. der Stadt Lübeck V 437 nr. 399, har henvendt sig til denne umiddelbart efter dennes valg, må nærværende brev rimeligvis dateres til perioden efter valget i 1411 21. juli. Hertil kommer, at et af medlemmerne af det gamle råd, Jordan Pleskow, nævnes første gang i denne egenskab i 1411, cf. E.F. Fehling, Lübeckische Ratslinie von den Anfängen der Stadt bis auf die Gegenwart (1925) 50.

Udtog og arkivalske oplysninger efter UB. der Stadt Lübeck.

Tekst

Skrivelse fra medlemmerne af det gamle råd i Lübeck, Jordan Pleskow, Regner v. Calven og Henrik Rapesulver til kong Sigismund; heri nævnes en tidligere stilstand, som er mæglet af der irleuchten claren furstinne, vrouwen Margarethen, koniginne zu Denemarken mellem kong Ruprecht og byen.

Oversættelse

Skrivelse fra medlemmerne af det gamle råd i Lübeck, Jordan Pleskow, Regner v. Calven og Henrik Rapesulver til kong Sigismund; heri nævnes en tidligere stilstand, som er mæglet af den strålende ophøjede fyrstinde, fru Margarete, dronning af Danmark mellem kong Ruprecht og byen.