[1411. Før 26. juli]. Lübeck


Forlig foranlediget af grev Gerhard af Holsten og dennes bror mellem hertuginde Elisabeth og biskop Johan af Slesvig, som havde åbnet sine slotte og befæstninger for den danske konge i den nyligt overståede krigDateringen fremgår af nr. 14110726003

Tekst efter nil

Tekst

<Concordia> inter D. Ioannem episcopum ex una parte, et illustrem dominam Elisabetham ex altera, hisce conditionibus, ut episcopo pecunia, quam tam ipsius coniugi, quam ipsi, episcopus mutuo dedisset, solueretur, et de iniuriis, spoliis, ac damnis, quæ ab aduocatis et ministris ducis ipsi illata essent, episcopo satisfaceret, tandem ut clerici Slesuicenses, cuiusuis essent dignitatis et conditionis, in personis eorum et bonis et iuribus in morte et uita, nec non familia episcopi Slesuicensis omnibus libertatibus frui deberent, sicut temporibus prædictorum dominorum ducum.

Oversættelse

Forlig imellem hr. Johan, biskop, på den ene side og berømmelig fyrstinde på den anden, fru Elisabeth, på følgende betingelser, at de penge, som biskoppen havde lånt såvel hende som hendes ægtemand, indløstes til ham, og hun skulle godtgøre ham for de skader, plyndringer og ødelæggelser, som er påført ham af hertugens tilkaldne og tjenere, således at de slesvigske præster personligt - hvilken position eller dignitet de end indtager - omsider skal nyde deres gods og rettigheder i liv og død; yderligere skal den slesvigske biskops tjenerskab nyde alle friheder således som i de førnævnte herrer hertugers tider.