[1411. Før 26. juli].


Voldgiftsdom mellem hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Heinrich af Holsten og Slesvig domkapitel af Henrik von See, Niels Batterveld, Erik Krummedige og Otto von Knop angående de forvoldte skader i den nyligt overståede krigDateringen fremgår af efterfølgende nr. 14110726003

Tekst efter nil

Tekst

Tekst efter Cypræus: Placuit arbitris et conuenit canonicos iura sua retinere debere et priuilegia, quæ a regibus et ducibus impetrassent ♦ De damno dato, tam in bonis capituli quam uicariorum, in bello et post, restitutionem postulandam , eamque a conuentis ante diem Michaelis faciendam ♦ Sin tergiversentur et non satisfaciant, contra eos iure ecclesiastico experiendum et procedendum: quibus manus auxiliatrices præbebunt principes ducatus, et dux Elisabetha.

Oversættelse

Voldgiftsmændene er nået til enighed om og har besluttet, at kannikkerne bør bevare deres rettigheder og privilegier, som de havde opnået fra konger og hertuger. Om den givne skade, såvel på kapitles gods som på vikarernes, i krigen og efter, (er man nået til enighed) om den erstatning, der skal ydes, og at den skal sættes i værk af de forsamlede før Sankt Mikkels dag. Men hvis de drager væk uden at yde erstatning, skal der føres proces og skrides ind over for dem med kirkeretten. Hertugdømmets førstemænd og hertuginde Elisabeth skal yde dem hjælpende hænder.