1411. 28. juli.


Willem van der Linden kvitterer for modtagelsen af 192 mark lybsk, som han har oppebåret af dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ik Willem van der Lynden. do witlik vnde openbare in desseme breue vor allen den ghennen de desse schrift anzen edder høren lezen. dat ik hebbe vp gheboret vnde vntfangen. tho danke vnde tho eyne vullenkomen nøghe alze van deme erbaren riddere. here Merten Ienssøne vnde van Peter Achtorpe børghermeistere tho Flenzborch. hundert lubsche mark. vnde twe vnde neghentich lubsche mark. van der hochgeboren vnde aller dørluchtighesten vørstynnen weghene vnde vrůwen vruwen Margareten kønyngynne der dryer ryke Dennemarken Norweghen vnde Sweden.♦ Desser vørebenomeden hundert lubschen. mark vnde twe vnde neghentich lubesche mark late ik vnde myne eruen. de vørbenomeden hochgeboren vørstynnen. vnde ere eruen myt deme vørbenomeden erbaren ridder. her Merten Ienssone vnde mit Peter Achtorpe erbenomed quyd vnde vry. leddich vnde loes aller namanynge tho ewighen tyden. vnde hebbe desses myn inghezeghel myd willen vnde myd ia tho eyner høgheren bewisinge vor dessen breff ghehenget/ de schreuen is na godes boord veerteynhundert iar. dar na in deme elften iare des dyngesdaghes neghest na sunte Iacops daghe. hochgeboren

Oversættelse

Jeg, Willem van der Linden, gør vitterligt og åbenbart i dette brev for alle folk, som ser dette skrift eller hører det læst, at jeg således på vegne af den højbårne og aller berømmeligste fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af de tre riger, Danmark, Norge og Sverige, fra den hæderværdige ridder, Morten Jensen og fra Peder Agdrup, borgmester i Flensborg, har oppebåret og med fuldkommen tilfredshed kvitterer for at have modtaget 192 lybske mark. Disse førnævnte 192 lybske mark lader jeg og mine arvinger førnævnte højbårne fyrstinde og hendes arvinger sammen med den førnævnte hæderværdige ridder Morten Jensen og førnævnte Peder Agdrup, kvit og fri, ledige og løste fra alle krav til evig tid, og jeg har til yderligere bevis med fri vilje og samtykke hængt mit segl for dette brev, som er skrevet i det 1400. år og derefter i det 11. år efter Guds fødsel på tirsdagen nærmest efter højbårne sankt Jakobs dag.