1411. 31. juli. Ribe


Præst Jens Nielsen af Vilslevs gavebrev, i hvilket han skøder en gård til sakristanen ved domkirken i Ribe, Niels Pedersen.

Tekst efter Aa1

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Nicolai presbyter rector ecclesie sancti Nicolai in Wilslöf ac Altarista capelle sancti Iacobi apostoli Ripis salutem in omnium Saluatore ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me sub anno domini mcdxi profesto beati Petri apostoli ad uincula latori presentium domino Nicolao Petri sacriste ecclesie Ripensis et successoribus suis de sufficienti matura deliberatione dedisse super summum altare scotasse et assignasse presentibus capitulo et pluribus aliis fide dignis curiam meam quam de Iohanne Grenerold iuste emptionis titulo acquisiui cum omni sua longitudine et latitudine prout in literis super huiusmodi curie uendicione et scotatione confectis lucide continetur qua<e> quidem curia[1] parochie sancti Iohannis ex opposito curie in qua Fredericus Tidemanni quondam consul Ripensis bone memorie antiquitus morabatur est partem ad australem. ♦ Tali iure quod sacrista qui pro loco et tempore fuerit predicto capitulo Ripensi i solidum grossorum et uicariis i solidum sterlingorum pro anniuersario meo per canonicos perpetuo tenendo annuatim soluere teneatur et cum hoc duos solidos sterlingorum inter pauperes scolares qui interfuerint summe misse in die pasche per manus scolastici Ripensis annuatim distribuere similiter sit astrictus. ♦ Item uolo quod dictus sacrista in missis et oracionibus suis animam meam cotidie reducat in memoriam diuinam maiestatem pro ipsa humiliter exorando. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum dominorum Iohannis Helt archidiaconi Nicolai Iohannis cantoris Iacobi Iuari canonicorum Petri Nicolai rectoris ecclesie Ekthouf fratris mei dilecti. Petri Swenonis plebani ecclesie Ripensis Iacobi Petri et Ludikini Hennikini presbyterorum uicariorum chori ibidem presentibus est appensum.♦ Datum anno die et loco superius annotatis.

1. qua<e> quidem curia] quam quidem curiam Aa1.

Oversættelse

Jens Nielsen, præst, forstander ved Sankt Nicolaus kirke i Vilslev og alterpræst i Sankt Jakobs kapel i Ribe sender hilsen i alles Frelser til alle, som ser nærværende brev. Alle nuværende og kommende skal vide, at jeg i kapitlets og adskillige andre troværdige mænds nærvær, erkender, at jeg, i det Herrens år 1411 dagen før Sankt Peter i lænker, til nærværende brevviser Niels Pedersen, Ribe kirkes sakristan, og dennes efterfølgere, efter moden overvejelse har givet, over højalteret skødet og afhændet min gård, som jeg ved lovligt købs adkomst har erhvervet fra Jens Greverod med hele dennes længde og bredde, sådan som er skrevet i brevet om gården (beliggende) i Sankt Hans sogn mod syd overfor den gård, i hvilken Frederik Tidemansen, forhen rådmand i Ribe - god ihukommelse - i gamle dage boede. Dette på sådant vilkår, at den til ehver tid værende sakristan er forpligtet til årlig for min årtid, som evig skal holdes af kannikerne, at udbetale 1 skilling grot til kapitlet og 1 skilling sterling til vikarerne, og hermed er han ligeledes bundet til gennem skolemesteren i Ribe at udbetale 2 skilling sterlinger blandt de fattige peblinge, som er til stede under højmessen påskedag. Ligeledes er det min vilje, at nævnte sakristan daglig i sine messer og bønner skal ihukomme min sjæl ved ydmygt at bede den guddommelig majestæt for denne. Til vidnesbyrd om denne sag er mit segl sammen med de ærværdige herrers segl, nemlig Jens Helt, ærkedegn, Niels Jensen, kantor, Jakob Iversen, kannikker, Peder Svendsen, forstander for *Ekthouf kirke, Peder Svendsen, sognepræst i Ribe kirke, Jakob Pedersen og Lydeke Hennekesen, præster, korvikarer sammesteds vedhængt nærværende brev. Givet år, dag og sted, som ovenfor anført.