1411. 14. august. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden, Henrik von Plauen beder kong Erik af Danmark formane ærkebiskoppen af Lund til, i overensstemmelse med hans forgængers påbud, at betale den gæld, han gennem længere tid har skyldt de preussiske købmænd, samt at lade disse nyde deres rettigheder i Skåne og på Bornholm.

Tekst efter Hans. UB

Tekst

Højmesteren [Henrik von Plauen til kong Erik af Danmark]: beder om at foranledige ærkebiskoppen af Lund til at betale de penge tilbage til de preussiske stæder, som han gennem længere tid har været skyldig, i overensstemmelse med sin forgængers beseglede brev[a] for at undgå yderligere stridigheder imellem disse og ærkebiskoppens undersåtter; han beder ham endvidere om at lægge gode ord ind hos ærkebiskoppen såvel som biskop Peder af Roskilde for bevarelsen af de preussiske friheder på Skåne og Bornholm, das sie is mit iren amptsluten und voythen czu Schone und czu Bornholme also wellen bewaren und bestellen und dergleich euwir gros[mechti]keit euwern voithen uff Schone doselbist ouch befelen das sie unsern armen undirsassen schiphern und koufluthen die die vorgeschrebin lande noch gewonlicher weise suchende synt alsotanen forderlichen guten willen geruchen czu beweizen das sie bey genediclichen freyheiten und gerechtikeiten und ouch by alden guten gewonheiten bleiben mogen. - [1411] Aug. 14. Marienburg.

a. brev] Cf. bd. 9 nr. 307.

Oversættelse

Højmesteren Henrik von Plauen beder kong Erik af Danmark foranledige ærkebiskoppen i Lund til at betale de penge tilbage til de preussiske stæder, som han gennem længere tid har været skyldig, i overensstemmelse med sin forgængers beseglede brev for at undgå yderligere stridigheder imellem disse og ærkebispens undersåtter; han beder ham endvidere om at gode lægge ord ind hos ærkebiskoppen såvel som biskop Peder af Roskilde for bevarelsen af de preussiske friheder på Skåne og Bornholm, 'så de vil varetage og ordne det således med deres embedsmænd og fogeder på Skåne og Bornholm, og vi beder Eders stormægtighed ligeledes befale Eders fogeder på Skåne, at de over for vore arme undersåtter, skippere og købmænd, som søger de førskrevne lande på sædvanlig vis, vil udvise sådan fremmelig, god vilje og omsorg, at de kan forblive i nådige friheder og rettigheder og ligeledes i gode, gamle sædvaner.' 1411. 14. august. Marienburg.