1411. 23. august. S. Pietro i Rom


Paven bemyndiger sin nuntius Ludovico Baglioni, som han sender til Tyskland, Böhmen, Danmark, Sverige og Norge, til at opkræve hos kollektorer og subkollektorer de penge, de havde indsamlet, særlig Peterspengene fra Sverige, og derefter sende dem til kurien.

Tekst efter Acta Pont. og Dipl. Norv.

Tekst

Iohannes etcetera dilecto filio nobili uiro Ludouico de Ballionibus de Perusio familiari nostro salutem etcetera. ♦ Fidei puritas et circumspeccionis industria quibus personam tuam nouimus insignitam ac eciam specialis deuocionis quem ad nos et Romanam geris ecclesiam spem nobis indubiam pollicentur quod ea que tibi duxerimus committenda prudenter et fideliter exequeris. ♦ Tibi itaque quem ad partes Alamanie necnon Boemie Dacie Suecie et Norwegie regna pro nonnullis nostris et apostolice camere negociis principaliter destinamus per te uel alium seu alios nostro et apostolice camere nomine a quibuscumque collectoribus et succollectoribus fructuum et prouentuum dicte camere in predictis regnis debitorum ac eciam depositariis quibuslibet pecuniarum et rerum quarumcumque predicte camere quibuscumque actione uel causa communibus sentenciis dumtaxat exceptis ac eciam commissariis et locatenentibus eorundem et quolibet ipsorum quibuscumque nominibus et cognominibus nuncupentur apostolica uel alia quauis auctoritate hactenus deputatis uel imposterum deputandis petendi exigendi et recipiendi quascumque pecuniarum et rerum quantitates et summas ac huiusmodi res et bona mobilia quecumque nobis ecclesie et camere predictis Romane generalis indulgencie in quibuscumque ecclesiis seu locis concesse illius presertim que annus iubileus uulgariter nuncupatur in dictis partibus debitas et debita. et singulariter in predicto regno Swecie censum siue redditum denarium sancti Petri nominatum necnon de receptis dumtaxat eos a quibus pecuniarum quantitates et res aut bona huiusmodi nomine nostro ecclesie et camere predictarum receperis quittendi absoluendi et perpetue liberandi ac eorum computa dumtaxat uidendi eaque postmodum ad predictam cameram transmittendi plenam et liberam tenore presencium concedimus facultatem. ♦ Uolumus autem quod soluentes huiusmodi super hiis que tibi assignabunt duo confici faciant consimilia publica instrumenta quorum uno penes soluentes pro eorum cautela retento reliquum ad dictam cameram quantocius destinare procurent. ♦ In premissis igitur sic te geras fideliter et prudenter ut nedum proinde a nobis collaudari merearis sed eciam nos ad prestandum tibi apostolicos fauores uberius inuitemur.♦ Datum Rome apud sanctum Petrum x kalendas septembris anno secundo.

Oversættelse

Johannes og så videre til sin elskede søn, den ædle mand Ludovico Baglioni fra Perugia, vor tjener, hilsen og så videre. Troens renhed og grundigheds iver, med hvilke vi ved, din person er kendetegnet, og ligeledes den særlige hengivenhed, du nærer til os og romerkirken, giver os urokkeligt håb om, at du klogt og trofast vil udføre de ting, vi har ment du skulle overdrages. Vi giver dig derfor ved nærværende brevs ordlyd fuld og fri bemyndigelse til at søge, kræve og modtage, ved dig selv eller ved en anden eller andre, i vort og det apostoliske kammers navn, fra indsamlere og underindsamlere af indtægter og afgifter, der skyldes nævnte kammer i førnævnte riger, og ligeledes fra hvilken som helst opbevarer af penge og ting af enhver art tilhørende førnævnte kammer af en hvilken som helst grund eller årsag - dog commune servitium undtaget - og ligeledes fra kommissærer og stedfortrædere for samme og en hvem som helst af dem, hvilket navn og tilnavn de kaldes med hvilken som helst apostolisk eller anden myndighed de er udstyret med allerede eller vil blive udstyret med for eftertiden: hvilke som helst mængder ting og summer penge og sådanne ting, penge og gods, hvad som helst der skyldes os og førnævnte kirke som følge af den almindelige indulgens, i hvilke som helst kirker eller steder den er tilstået, særligt den som almindeligvis kaldes jubelåret i de nævnte lande; og særligt i førnævnte Sveriges rige skatten eller indtægten kaldes sankt Peters penge og, for såvidt angår disse indtægter, at kvittere, løse og fri dem for evigt, fra hvem du vil modtage disse pengesummer og ting og gods i vort og førnævnte kirkes og kammers navn og særligt at se deres regnskaber og derefter at oversende disse til førnævnte kammer. Det er også vor vilje, at de indbetalere, der overdrager dig dette, udfærdiger to ens offentlige instrumenter herom, hvoraf det ene forbliver hos indbetalerne til deres sikkerhed, det andet skal de sørge for, så hurtigt som muligt at sende til nævnte kammer. Angående førnævnte skal du forholde dig således trofast og klogt, at du ikke blot herefter fortjener at prises af os, men at vi yderligere opmuntres til at yde dig apostoliske gunstbevisninger. Givet i Rom ved San Pietro den 10. dag før kalendas i september i det andet år.