1411. 16. september. Falsterbo


Biskop Johannes af Laodicea eftergiver 40 dages kirkebod til folk, der bidrager til genopbygningen af den brandhærgede helligåndskirke i Malmø

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Laodicensis uicarius in pontificalibus uenerabilis in Christo patris ac domini domini Petri archiepiscopi Lundensis uniuersis Christi fidelibus presencia uisuris salutem in domino ♦ Ad cunctorum hominum deduci. cupimus noticiam quod heu dolor in duobus annis byna uice ecclesia sancti spiritus[1] in Malmog<a> [2] per incendium totaliter sit destructa et incinerata. cum omnibus suis ornamentis sicut reuerendissimus pater dominus Petrus archiepiscopus Lundensis in suis patentibus litteris testatur. ♦ Cum igitur maximum opus misericordie estimamus elemosinas inpendere ad reparacionem ecclesie antedicte. omnibus uere penitentibus confessis et contritis pro structura ecclesia antedicte elemosinas largientibus collectorem elemosinarum pie promouentibus uerbo ac opere quocienscumque hoc fecerint aut aliquod premissorum tociens auctoritate dei patris omnipotentis necnon apostolorum Petri et Pauli et domini nostri archiepiscopi confisi xlᵃ dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus ♦ Datum Falsterbode anno domini millesimo quadringentesimo undecimo in profesto beati Lamberti gloriosi martiris nostro sub sigillo.

1. spiritus] spiritum Aa. 2. Malmog<a> ] Malmogensis Aa.

Oversættelse

Johannes, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Laodicea, vicebiskop for den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Peder, ærkebiskop af Lund, til alle Kristi troende, som ser dette brev, hilsen med Gud. Vi ønsker, at det skal bringes til alle menneskers kundskab, at Helligåndskirken i Malmø desværre to gange i løbet af to år ved ildsvåde totalt er ødelagt og lagt i aske med alle dens prydelser, således som den ærværdige fader hr. Peder, ærkebiskop af Lund, bevidner i sit åbne brev. Da altså vi, grundet det store behov for barmhjertighed, finder det ret at anvende almisser til førnævnte kirkes genopbygning, eftergiver vi barmhjertigt i herren i tillid til Gud den almægtige faders og apostlene Peter og Paulus samt vor herre ærkebiskoppens myndighed alle, der i sand angerfølelse og ruelse, giver rigelige almisser til fornævnte kirkes genopbygning og fromt hjælper almisseindsamleren, så ofte de gør dette eller noget af ovenstående, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Givet i Falsterbo i det Herrens år 1411 dagen før den glorværdige martyr Sankt Lambertus' dag under vort segl.