1411. 23. september. Rom


Biskop Peder Lykke i Ribe lover at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet.

Tekst efter Acta Pont.

Tekst

Eadem die[1] Ludouicus de Ballionibus de Perusia mercator domini Petri episcopi Ripensis nomine et pro eo promisit camere apostolice et collegio pro communi seruitio 120 florenos auri de camera et quinque minuta seruitia consueta et recognouit in forma. ♦ Eadem autem commune et quinque minuta seruitia in festo resurrectionis domini proxime futuro et recognita in alio simili festo anno reuoluto soluere promisit. ♦ Alioquin etcetera. ♦ Card. XX.

1. die] sc. 23. mensis septembris anno secundo Iohannis XXXIII .

Oversættelse

Samme dag (= 23. september) lovede købmanden Ludovico Baglioni af Perugia i hr. biskop Peder af Ribes navn til Det apostoliske kammer og Kollegiet for sit servitium commune 120 kammerfloriner af guld og fem normale servitia minuta, og han anerkendte det skriftligt. Samme servitium commune og de fem mindre servitia lovede han at indløse på førstkommende Herrens genopstandelsesdag og berigtigelserne på en lignende dag efter et år. I andet fald og så videre. 20 kardinaler.