1411. 4. oktober.


Kristine, priorinde i Roskilde og hele konventet sammesteds erklærer at have oppebåret den leje, som biskop Peder af Ribe havde været dem skyldig indtil denne dag for gods i Svogerslev.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus/ soror Cristina priorissa monasterii beate uirginis Roskildis totusque conuentus ibidem/ eternam in domino salutem ♦ Tenore presencium constare uolumus uniuersis/ quod recognoscimus nos in hiis scriptis a reuerendo in Christo patre domino Petro episcopo Ripensi omnem pensionem in qua nobis obligatus erat usque in presentem diem de bonis nostris in Swawersløff integre subleuasse/ quapropter eundem reuerendum patrem et heredes suos ab impeticione nostra pro dictorum bonorum redditibus et obuencionibus uniuersis quocumque nomine censeantur liberos dimittimus et quittamus principalem uero litteram obligacionis eiusdem reuerendi patris cessantes. per presentes. ♦ In cuius rei testimonium. sigillum conuentus nostri una cum sigillo nobilis uiri Petri Martini armigeri prouisoris nostri presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cd°xi° die beati Francisci confessoris.

Oversættelse

Søster Kristine, priorinde for Vor Frue kloster i Roskilde, og hele det menige konvent sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi vil, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, at vi med dette brev erkender fuldt ud at have modtaget af den ærværdige fader i Kristus, hr. Peder, biskop af Ribe, al den afgift, han skyldte os indtil denne dag af vort gods i Svogerslev. Vi erklærer derfor samme ærværdige fader og hans arvinger for at være fri og kvitteret for vort krav på nævnte gods' samtlige indtægter og oppebørsler, med hvad benævnelse de end kan opregnes, og kasserer med dette brev samme ærværdige faders første forpligtelsesbrev. Til vidnesbyrd herom er vort konvents segl tillige med den velbyrdige mand, Peder Mortensen, væbner, vor forstanders segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1411 på bekenderen Sankt Franciscus' dag.