1411. 18. oktober. [Lübeck]


De preussiske udsendinge beklager overfor højmester Henrik v. Plauen resultatet af mødet med kongen af Polen; Stralsund vil ikke deltage i forhandlinger i Lübeck, men siges sammen med de pommerske stæder at have sluttet forbund med kong Erik.

Tekst efter Hanserec.

Tekst

Deme erwerdyghen grosmechtigen heren Heynrich von Plowen homeyster Dutches ordens kome desser bryff myd aller werdicheit. ♦ Unsern willighen dynst czuvorn myd alle deme das wyr vormogen. ♦ Ersamer lyber ghenedygher herre. ♦ Euwern bryf wyr wol haben vornomen. ♦ Czu deme irsten von deme taghe das der nycht also yst czugangen alzo wyr hatten ghehoffet noch allem vryde das yst uns ghetruwelychen leyt und wellen vlyslychen doczu erbeyten myd dessen steten das sy uch senden dy 100 scutczen uf yren solt und vort 100 spisse uf dy wynachten ap des noet wirt. ♦ Und sint nu czusamene czu Lubeke Hamborch Lunenborch Rostoke unde Wysmer unde erbeyten doczu umme czu vlygen dy grosse czwedracht dy in desser stat czu Lubeke yst und ouch in anderen steten und yst alzo usghesatczet das euwer ghenode myd dessen vyer steten sael vulmechtich syn desse zache und czvedracht usczusprechen. ♦ Nu kone wyr euwer ghenoden uf dysse czyt nycht vor waer scryben ap dy von Lubeke by dessen tegedynghen werden blyben adyr nycht das wyrt eyn ganczt ende werden yn czven taghen. ♦ Und haben ouch czu yn ghenomen uns eyn entwertte czu saghen von den 100 scutczen aber wir besorghen uns das ys in dessen steten hy al umme werde obel styn werden und vlyget sich groes czu kryghe noch alle deme das wyr vornemen beyde myd den heren und ouch dy stete under den anderen. ♦ Unde dy von deme Sunde wolden noch ny komen czu desser dachwart nu wyl wyr yn korczt ap god wyl syn by den von deme Sunde und wollen ouch myd yn reden noch euweren bevele und wellen alle dynk truwelychen vortseczen wen wir vornemen das dy von deme Sunde und Grypeswolt und Stettyn und Ankelam myd allen Pomerschen steten und vorsten eyn vorbůnt haben machet myd deme konyng von Dennemarken. ♦ Umme dy gancze worheyt czu wissen so welle wyr ryden czu deme Sunde uf das wir euweren ghenoden eyn ganczt ende alle desser stete warhaftich saghen moghen und wellen uns domyte heym vorderen das yrste das wyr konen und moghen ouch haben uns dy von deme Sunde myd yrem bryve bitten lozen das sy gerne myd uns reden wolden hir umme můsse wyr ryden obir lant umme alle dynk czu wyssen myd grossen sorghen anders wolde wir ober see ghesygelt haben. ♦ Und sunderlyghen von allen heren und steten kone wir euweren ghenoden nycht gutes scryben alzo obele styt das yn allen steten und ouch tuschen den heren und steten sy vormůten sich alle grosses kryghes. ♦ Ghenedygher herre wir hoffen korczt by euweren ghenoden czu syen und wellen ap god wil keyns vorsumen das deme orden und deme ganczen landen czu vromen mach ane allen cz[w]yvel. ♦ Dorumme byn ich weest czu Hamborch und ouch czu Luneborch umme eyn gut ende euweren ghenoden wydder czu brenghen.♦ God beware uch ghesunt czu langher czyt. ♦ Ghescryben in sunte Lucas taghe. By uns Tydeman Hitvelt Olbrecht Dodorf

Oversættelse

Til den ærværdige, stormægtige herre, Henrik v. Plauen, højmester for Den tyske Orden skal dette brev stiles med al værdighed. Vor villige tjeneste forudskikket med alt, hvad vi formår. Ærværdige, kære, nådige herre. Vi har visselig forstået Eders brev. For det første angående mødet, som ikke gik, som vi havde håbet efter freden, det gør os sandelig ondt, og vi vil arbejde flittigt hos stæderne, så de sender Eder 100 skytter på deres sold og yderligere 100 spydbærere til jul, hvis det bliver nødvendigt. Og i Lübeck er nu forsamlede de fra Hamburg, Lüneburg, Rostock og Wismar og arbejder for at undgå den store strid, som er i staden Lübeck og også i andre stæder, og det er blevet bestemt, at Eders nåde sammen med disse fire byer skal have fuldmagt til at træffe afgørelse i denne sag og strid. Nu kan vi ikke med sikkerhed skrive til Eders nåde på dette tidspunkt, om de fra Lübeck vil forblive ved disse forhandlinger eller ej; der vil ligge en hel aftale inden for to dage. Og vi har også bedt dem om at give os et svar angående de 100 skytter, men vi frygter, at det står ilde til i disse stæder her overalt, og man forbereder sig stort på krig efter alt, hvad vi erfarer, både med herrene og også stæderne indbyrdes. Og de fra Stralsund vilde ikke komme til dette møde. Nu vil vi i løbet af kort tid, om Gud vil, være hos dem fra Stralsund, og vi vil tale med dem i henhold til Eders befaling og trofast fremsætte alle ting, fordi vi erfarer, at de fra Stralsund og Greifswald og Stettin og Anklam sammen med alle pommerske stæder og fyrster har indgået et forbund med kongen af Danmark. For at få hele sandheden at vide, vil vi drage til Stralsund, for at vi bliver bedre i stand til at fortælle Eders nåde sandfærdigt om alle stædernes aftale, og vi vil dermed begive begive os hjem, så hurtigt vi kan og formår. Ligeledes har de fra Stralsund med deres brev ladet os indbyde: de vil gerne tale med os. Derfor må vi drage over land for at få alle ting at vide; dette gør vi med stor bekymring, idet vi hellere var sejlet over havet. Og særligt angående alle herrer og byer kan vi ikke skrive noget godt til Eders nåde, så ilde står det til i alle stæder og også mellem herrerne, og alle venter en stor krig. Nådige herre, vi håber at være hos Eders nåde i løbet af kort tid og vil, om Gud vil, intet undlade, der kan gavne ordenen og landet uden nogen form for vaklen. I den anledning har jeg været i Hamburg og også i Lüneburg for at bringe en god aftale tilbage til Eders nåde. Gud bevare Eder sund i lang tid. Skrevet på sankt Lucas' dag.Ved os, Dietrich Hetfeld og Albrecht Dodorf.