1411. 28. oktober. København


Kong Erik lover hertug Ulrich af Mecklenburg, der har forpligtet sig til hans og dronning Margretes tjeneste, 500 mark stralsundsk årlig.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik van godes gnaden der rike Denmarken. Sweden Norweghen der Wende der Gothen koning. vnde hertoghe to Pomern dun witlik allen den jenen. de dessen breff seen edder høren lesen. dat na dem male dat de dorchluchtige vürste. vnse leue. oem hertogh Olrich van Meklenborgh. vmme sunderger leue willen sich to vnseme denste. vnde to vnser gnedigen vrowen vnde moder koninginnen Marghreten etcetera vnde to vnsen riken gestaet hefft. mit vns vnde eer vnde vnsen riken. to dyende vnde to vorderuende. vnde by vns vnde by eer vnde vnsen riken. truweliken to bliuende hir umme wille wi vnde scholen. em alle jaer. to sunte Mertens daghe to Skonøre edder to deme Elleboghen gheuen vnde vntrichten vyffhündert mark Sundesch. in münte vnde in penningen. alse denne ghenge unde gheue ys vppe Schone sunder vortogh. ♦ Dit vorscreuene loue wi koning Erik vorbenomed deme vorbenomeden hertoghen Olrike in guden truwen sunder argh. ♦ Vnde to groterer bekantnisse so hebbe wi vnse secretum gehenget laten vor dessen breff. ♦ Datum Kopenhaffn anno domini millesimo. quadringentesimo. undecimo ipso die beatorum apostolorum Symonis et Iude.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug i Pommern gør vitterligt for alle, der ser dette brev eller hører det oplæst, at eftersom den strålende fyrste, vores kære slægtning hertug Ulrich af Mecklenburg, på grund af særdeles kærlig velvilje har erklæret sig til tjeneste for os og vor nådige frue og moder dronning Margrete etc.'s og vore riger til gavn eller fordærv for os, hende og vore riger, idet han trofast vil følge os, hende og vore riger, så skal og vil vi hvert år give og udrede ham 500 mark stralsundsk i penge, som da er gangbare i Skåne på sankt Mortens dag ved Skanør eller Malmø uden udsættelse. Dette forskrevne lover vi, førnævnte kong Erik, til førnævnte hertug Ulrich i trofasthed og uden svig. Og til større vidnesbyrd har vi ladet vores sekret hænge for dette brev. Givet i København i det Herrens år 1411 på selve de hellige apostles Simons og Judas' dag.