1411. 31. oktober. Helsingborg


Kong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik meth gudhs nadhe Danmarks. Swerigis. Norghes Wendes oc Godes koning oc hertugh i Pomeren helsæ alle men thettæ breff see æller høre læsit kærlikæ meth gudh oc wor nadhe. ♦ Oc kungøre thet alle at wi wedherkenne oss meth thettæ breff at hafue pant sæt een wælboren man. her Thrughet Hass riddære wort gotzs liggende i Glymakre sokn i Gythingehæret hwilkit kalles konings øthken meth all siin tilliggilse for tu hwndredhe lødhighe mark. i swo danæ madæ at han scal thet forde gotzs beholde swo lenge han lefuer meth all tilliggilse oc meth all koninglik ræt oc æy løsæs aff hanum ee mæthæn han lefuer ♦ Oc nar han aff ganger oc døør tha scal thet forde gotzs løsæs aff hans arwinge for tu hwndredhe lødhighe mark i godhe peninge oc gewe ee nar thet scal løsæs. ♦ Oc forbywdhe wi alle men ee hwo the hælst ære. forde her Trugot athindræ ther wti æller hans arwinge/ i nokræ madæ vnder wor hefnd. ♦ Scriptum Helsingburgh. anno domini m°cd°vndecimo vigilia omnium sanctorum. nostro sub secreto presentibus appenso/.

Oversættelse

Vi Erik med Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, samt hertug af Pommern, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, kærligt med Gud samt vor nåde. Vi kundgør for alle, at vi erkender med dette brev til velbyrdig mand, hr. Trued Has, ridder, at have pantsat vort gods i Glimåkra i Göinge herred, hvilket kaldes kongens ødejord, med alt dets tilliggende for 200 lødige mark; på det vilkår at han skal beholde det fornævnte gods med alt dets tilliggende og med al kongelig ret, så længe han lever, og det skal ikke indløses fra ham, mens han er i live, og når han går bort og dør, så skal det nævnte gods indløses fra hans arvinger for 200 lødige mark i gode og gængse penge til det tidspunkt, da det skal indløses. Vi forbyder alle, hvem de er, på nogen måde at hindre nævnte hr. Trued og hans arvinger deri under trussel om vor hævn. Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1411 dagen før allehelgensdag under vort sekret, som er hængt under dette brev.