1411. 1. november. Vordingborg


Hertug Vartislav af Stettin anerkender Predbjørn Podebusks salg af gods ved Streu på Rügen til biskop Peder af Roskilde og tilsiger sin beskyttelse så længe godset hører under biskoppen eller dennes efterfølgere.

Tekst efter A

Tekst

Wy Wartislaf van godes gnaden hertoghe to Stetin vorste to Rugen bekennen in desseme breue dat vmme vele woldat vnde vruntscup de de erenwerdighe here an gode bisscop Peter to Roskilde vns vnde vnser herscup dicke bewyset vnde dan heft. zo hebbe wy vnsen wyllen ghunst vnde vulbord dar to ghegheuen. dat her Prydbor van Pudbusk vorkoft heft dem vorscreuen heren bisscop Peter vnde zinen nakomelingen bisscope to Roskilde dat gud ghenomet[1] de garde to Streyge na inholdinghe hern Pritbarns breue[a] vnde dat zulue gud neme wy an vnsen vrede lik vnsen eghen guden aldewyle de vorscreuen here bisscup vnde zyne nakomelinge dat gud in eren weren hebben ♦ Des to ener bekantenisse zo hebbe wy vnse ingezeghel ghehenghet laten vor dessen bref. ♦ Tughe hir to sint vnse getruwen her Conrad Bonowe archydiaken to Tribuses her Radolff Nyenkerke Vicke Bere to Katzenow Merten Leppel Radeke Kerkdorp her Arnd Poleman borghermester her Tobias Ghildehus radman vnser stat to dem Sunde vnde vele mer lude louen werdigh ♦ Ghegheuen to Werdingborgh na godes bort verteyn hundert yar vnde dar na in dem elften yare in aller hilghen hochtides daghe.

1. ghenomet] ordet gentaget.
a. breue] Cf. nr. 35.

Oversættelse

Vi Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin, fyrste til Rügen, erkender i dette brev, at formedelst de mange velgerninger og venskabet, som den hæderværdige herre i Gud, biskop Peder af Roskilde, ofte har vist og ydet os og vores herskab, har vi således givet vores vilje, samtykke og gunst dertil, at hr. Predbjørn Podebusk har solgt til den førskrevne hr. biskop og dennes efterkommere biskopper af Roskilde godset kaldet Gard i Streu efter indholdet i hr. Predbjørns brev. Og det samme gods tager vi under vores beskyttelse i lighed med vores eget gods, så længe den førskrevne hr. biskop og hans efterkommere har godset i deres varetægt. Til vidnesbyrd for dette har vi ladet vores segl hænge for dette brev. Vidner hertil er vor tro hr. Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees, hr. Roleff Nienkerke, Fikke Bere af Katzenow, Martin Leppel, Radike Kerkendorp, hr. Arnold Poleman, borgmester, hr. Tobias Gildehus, rådmand i vores by Stralsund og mange flere andre prisværdige folk. Givet i Vordingborg 1400 år og dernæst i det 11. år derefter på allehelgens dag.