1411. 6. november. S. Pietro i Rom


Paven udnævner sognepræsten i Skagen, Jens Hennekesen Rynkeby, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge og overdrager ham til at prædike korstog mod kong Ladislaus af Neapel og modpaven Gregor 12. samt overgive udbyttet til Ludovico Baglioni.

Tekst efter Norges gl. Love

Tekst

Iohannes episcopus seruus seruorum dei dilecto filio Iohanni Henikini dicto Rynkeby[1] rectori parrochialis ecclesie sancti Laurencii in Skaghen Burghlanensis dyocesis nuncio nostro salutem ac apostolicam benediccionem. ♦ Ad protegendum statum ecclesie militantis cunctorum matris ac magistre fidelium ad defensandamque nostram predilectissimam filiam almam urbem in qua diuinitas esse uoluit ac iecit sue militantis ecclesie fundamenta sanctorum sanguine rubricata Petrique sedem et partes alias nobis et prefate ecclesie subditas quas iniquitatis alumpnus Ladislaus de Dirachio qui ausu temerario regem Iherosolyme et Sicilie se nominat hostis nepharius et rebellis ipsius ecclesie in fomentum scismatis ui et armis et omni hostilitate cum suis adherentibus complicibus atque sequacibus sub obtentu nephario atque uelamine perdicionis filii Angeli Corrario heretici atque scismatici per generale Pisanum concilium iusto dei iudicio sentencialiter condempnati qui se Gregorium xii ausu sacrilego nominare dampnabili malignitate presumpsit hactenus et presumit reoccupare et dare statum ipsum nostrum pariter et omnium fidelium subditorum precipitem connititur in ruinam ipsumque Angelum cum suis sequacibus reintrudere et reducere in ipsam urbem ac repullulare et nutrice modis omnibus ipsum scisma et ut recuperare possimus quelibet per ipsum Ladislaum et alios hostes ad nos et eandem ecclesiam spectancia inuasa et occupata et adhoc ut cunctis pateant gesta nepharia Ladislai et sequacium prefatorum sentenciam per nos rite recteque contra ipsum et sequaces huiusmodi suis culpis et demeritis exigentibus prolatam pridem uniuersis regibus reginis prelatis principibus uniuersitatibus et ceteris fidei orthodoxe cultoribus ut in omnem terram exeat sonus eorum prouidimus per tuam et aliorum nostrorum nunciorum industriam exhibendam et contra ipsum et alios persecutores et hostes ipsius ecclesie atque nostros cum prefate ecclesie apostolice camere non suppetant ad resistenciam et defensam huiusmodi facultates uiuifice crucis uerbum per orbem in conspectu fidelium inherentes predecessorum nostrorum uestigiis in uirtute altissimi qui cornua deprimit malignancium predicandum et huiusmodi rei de causa et ad imploranda subsidia in tante necessitatis articulo discrecionem tuam ad regna Dacie Swecie et Norwegiei presencialiter destinemus quocirca discrecioni tue de cuius industria in maximis nostris et eiusdem ecclesie negociis comprobata diucius nobisque eciam non ignote consciencie puritas uirtutis constancia et fidedigna testimonia nos informant per te uel alios in dignitatibus spiritualibus uel magisteriis sacre pagine aut scientificis aliis gradibus doctoratuum constitutos seu alios ad tantum negocium ydeneos quos duxeris deputandos in regnis Dacie Swecie et Norwegie et eorum partibus predicacionem presencium auctoritate committimus exercendam in remissionem peccaminum iniungentes quatenus huiusmodi officium iuxta datam eidem discrecioni tue ab altissimo prouidenciam deuote suscipiens efficaciter et prudenter in illo procedens per te uel alios supradictos cum omni diligencia prosequaris omnes quos ad hoc utiles fore putaueris instancius inducendo ut hoc suscipientes cum reuerencia signum crucis ipsumque suis cordibus et humeris affigentes ad proteccionem dicte urbis et recuperacionem regni et aliarum parcium predictarum nostrumque et ecclesie prefate succursum et auxilium uiriliter se accingant ac ipsius negocium fideliter exequantur et in exterminium hostium huiusmodi presencialiter studeant modis omnibus subuenire et ut christifideles premissa libencius atque feruencius prosequantur quo pociorem se nouerint fructum ex suis laboribus percepturos nos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi et illa quam nobis licet insufficientibus meritis deus ligandi et soluendi contulit potestatem omnibus uere penitentibus et confessis qui huiusmodi laborem salutifere crucis signo suscepto in personis propriis et expensis saltem per unum mensem a die quo ad presenciam nostram seu capitanei guerre aut rectorum ciuitatum terrarum predictarum se contulerint uel in huiusmodi prosecucione negocii ab hac luce migrauerint illam peccatorum suorum de quibus corde contriti et ore confessi fuerint ueniam indulgemus que transfretantibus in terre sancte subsidium concedi tempore generalis passagii per sedem apostolicam consueuit et in retribucionem iustorum salutis eterne pollicemur augmentum eis autem qui non in propriis personis illuc accesserint sed suis dumtaxat expensis iuxta qualitates et facultates suas uiros ydoneos destinabunt illic ad minus pro dicto tempore moraturos et illi similiter qui licet in alienis expensis in personis tamen propriis assumpte defensionis huiusmodi laborem impleuerint et illi eciam qui per se uel alios militare non uellent sed iuxta tue declaracionis uel deputandorum ab ea arbitrium personarum qualitate pensata in pecuniis aut bonis aliis subsidium erogabunt et eciam omnibus qui ex ordinacione nostra suis predicacionibus et suasionibus ad erogacionem huiusmodi subsidii homines excitando induxerint cum effectu plenam in casu predicto concedimus ueniam peccatorum. ♦ Huiusmodi quoque remissionis uolumus esse participes omnes qui iuxta premissorum uel alicuius eorum exigenciam ad subuencionem ipsius negocii eciam ad tue declaracionis uel commissariorum tuorum arbitrium de bonis suis congrue ministrabunt personas insuper familias et bona ipsorum ex quo crucem susceperint sub beati Petri proteccione suscipimus atque nostra statuentes ut sub defensione dyocesanorum suorum existant quod si quisquam contra presumpserit per dyocesanum loci ubi fuerit per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescatur. ♦ Porro ad huiusmodi salutaris negocii efficaciam pleniorem ut eadem discrecio tua tuique commissarii conuocare possitis cleros et populos ad quemcumque uolueris[2] locum ydoneum et ibidem uerbum crucis proponere ac fidelibus uere penitentibus et confessis ad predicacionem huiusmodi conuenientibus ipsamque reuerenter audientibus tu unum annum ipsi uero commissarii centum dies de iniunctis sibi penitenciis a iure relaxare auctoritate apostolica ualeatis ac eciam deputandi priores predicatores gardianos et alios ministros necessarios et oportunos ad premissa omnia exequenda assumere ualeas prout oportunum fuerit non obstante aliqua indulgencia generali uel speciali professoribus seu fratribus ordinum seu religionum quorumlibet ab eadem sede sub quacumque uerborum forma concessa quod apostolica mandata suscipere uel exequi per literas apostolicas in quibus de huiusmodi indulto mencio non habetur minime teneantur uel quod excommunicari suspendi seu interdici non ualeant forsitan eis sit indultum et quibuslibet aliis priuilegiis seu literis ab eadem sede obtentis de quibus quorumque totis tenoribus in presentibus plena et expressa mencio habenda foret et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque plenam et liberam tenore presencium concedimus facultatem. ♦ Ut autem predicti crucesignati exequantur libencius et feruencius uotum suum quo maioribus priuilegiis fuerint communiti auctoritate apostolica eis concedimus per presentes ut illis priuilegiis atque immunitatibus gaudeant que in generali crucesignatorum ultramarini transitus indulgencia continentur et quod per sedis apostolice literas uel legatorum ipsius extra suas dyoceses nisi ille que ab eadem sede obtente fuerint plenam de huiusmodi literis fecerint mencionem non ualeant conueniri dummodo parati existant coram suis ordinariis de se querelantibus respondere quos quidem crucesignatos per te uel tuos commissarios ecclesiastica censura defendi cessante[3] appellacionis obstaculo uolumus illos uero qui contra huiusmodi indultum presumpserit eosdem crucesignatos temere molestare eadem auctoritate compescendo. ♦ Uolumus autem decernentes ac mandantes quod omnes et singuli fructus redditus et prouentus iura res et bona quecumque et in quibuscumque consistant que ex predicacione oblacionibus aut subsidiis huiusmodi seu dependentibus uel connexis quomodocumque aut qualitercumque prouenient aut obuenire poterunt ad manus dumtaxat dilecti filii nobilis uiri Lodowici de Ballionibus domicelli Perusiensis familiaris nostri in prefatis regnis et nonnullis aliis partibus pro nobis ecclesiastica et apostolica supradictis computorum omnium collectorum reuisoris[4] seu deputandorum ab eo fide tamen et facultatibus ydoneorum debeant integraliter peruenire ad nos demum et prefatam cameram per literas cambii uel alium tutum modum celeriter ac fideliter transmittenda quem quidem Lodowicum huiusmodi prouentuum receptorem ac depositarium cum plene facultatis officio harum serie deputamus. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum viii ydus Nouembris pontificatus nostri anno secundo.

1. Rynkeby] Ac, Rankeby Aa, Rinkeby Ab. 2. uolueris] uolueritis Ac. 3. cessante] censsante Aa. 4. reuisoris] reuisorum Aa.

Oversættelse

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener, hilsen og apostolisk velsignelse til vor elskede søn, Jens Hennekesen Rynkeby, rektor for sankt Laurentii sognekirke i Skagen i Børglum stift, vor nuntius. Til at beskytte den kæmpende kirkes stilling, alle troendes moder og mesterinde, og til at forsvare vor højtelskede og vederkvægende datter, byen (Rom), i hvilken guddommeligheden ønskede at være og lagde fundamenterne for sin kæmpende kirke ved helgenernes røde blod, Peters sæde og andre os og førnævnte kirke underlagte egne, som uretfærdighedens fostersøn, Ladislaus af Durazzo, som i uoverlagt vovemod kalder sig konge af Jerusalem og Sicilien, han, ryggesløs fjende af og oprører mod denne kirke, som til gødning for skismaet, med vold, våben og al fjendtlighed med sine tilhængere, kumpaner og følgesvende under skændigt påskud og ødelæggelsens søns banner, Angelo Corrario (dømt som kætter og skismatiker af generalkonciliet i Pisa ved Guds retfærdige dom, han som i forvorpen helligbrøde indtil nu har tilladt sig og til stadighed tillader sig at kaldes Gregor d. 12.), virker for at besætte og give vores i lighed med alle rettroendes stilling til den nedstyrtende ruin og at genindføre og genindsætte denne Angelo med dennes følgesvende i den samme by (Rom) og for at skismaet kan spire frem igen og få næring på alle måder; og for at vi kan genvinde hvad som helst af det af Ladislaus selv og andre fjender invaderede og besatte, som henhører under os og til den samme kirke og for at Ladislaus og hans førnævnte følgesvendes skændige handlinger kan stå åbent for alle, har vi fremskaffet den dom, som retmæssigt og tilbørligt blev afsagt mod denne og hans følgesvende på grund af hans krævende skyld og synd, den dom, som, for at ordlyden om disse ting kan udgå til alverden, gennem din og vore andre budbringeres flid skal vises for alle konger, dronninger, prælater, fyrster, universiteter og øvrige dyrkere af den rette tro; og da disse midler ikke er til stede for førnævnte kirkes apostoliske kammer til modstand og forsvar mod ham og andre forfølgere af denne kirke og os, har vi fremsendt det levende kors' ord, idet vi følger i vore forgængeres spor, til at prædike (ved din og vore andre budbringeres flid) til ære for den højeste, som underkuer de ondtforvoldendes horn; og vi udpeger for nærværende din omhu både på grund af denne omstændigheds årsag og til at bede om støtte i dette nødvendighedens kritiske øjeblik i Danmarks, Norges og Sveriges riger; af hvilken grund vi med nærværende skrivelses myndighed oversender din omhu, om hvis anerkendte flid i vore og vor kirkes største sager længe og om hvis dyds renhed og samvittighed, ikke ukendt for os, troværdige og vidnefaste udsagn holder os informeret, at udøve prædiken i Danmarks, Norges og Sveriges riger og deres egne til syndsforladelse, ved dig eller andre indsatte i åndelige værdigheder, den hellige skrifts magistergrad eller doktoraternes øvrige videnskabelige grader eller i det hele taget andre, du mener er passende til at deputere denne store opgave, idet vi tilføjer, at du skal forfølge denne pligt i overensstemmelse med den forsigtighed givet til din omhu fra Den Højeste, påtagende dig effektivt og klogt at gå til værks i denne ved dig selv eller andre ovennævnte med al grundighed og straks indføre alle, som du kunne mene måtte være nyttige til dette hverv, for at de, idet de med ærefrygt påtager sig dette korsets tegn og fæstner det i deres hjerter og på deres skuldre, med mandig kraft binder sig til hjælp og støtte for os og førnævnte kirke og til beskyttelse af den omtalte by (Rom) og genvindelse af kongedømmet og de omtalte egne, og for at de skal udføre dette (korsets) hverv trofast og med deres person på alle måder virke ivrigt for at komme til hjælp til udslettelse af disse fjender; og for at de troende i Kristus hellere og mere brændende skal lægge sig efter det førnævnte, for at de skal vide, at de vil modtage des større belønning for deres anstrengelser, tilstår vi hin forladelse for deres synder, om hvilke de vil være angerfulde i hjertet og bekendende med munden, hin syndsforladelse som det har været sædvane at tilstå gennem det apostoliske sæde til dem, der drog over havet til hjælp for Det hellige Land på tiden for det universelle korstog: denne syndsforladelse tilstår vi for mindst en måneds varighed, idet vi bekender os til den almægtige Guds nåde og hans hellige apostles myndighed og den magt til at binde og løse, Gud har overladt os skønt af utilstrækkelige fortjenester, til alle sandt angrende og bekendende, som (påtager sig) denne opgave, idet det frelsebringende korsets tegn er blevet antaget i egen person og for egen regning, fra den dag de har begivet sig til vort nærvær og mindst en måned frem, hvad enten det drejer sig om krigsførere, kommandanter over førnævnte lande og byer eller de drager bort fra dette lys i udførelsen af denne opgave; og vi lover ligeledes den evige frelses forøgelse til belønning for de retfærdige, som ganske vist ikke i egen person begiver sig hertil, men blot i overensstemmelse med deres beskaffenhed og evne vil sende passende mænd til at opholde sig her i mindst det nævnte tidsrum; ligeledes til dem, som ganske vist for andres regning, men i egen person opfylder dette antagede forsvars opgave; ligeledes til dem som ikke vil gå i krig selv eller ved stedfortræder, men som rejser støtte i penge eller andet gods i betragteligt omfang ifølge din proklamations afgørelse eller til denne (proklamation) deputerede personer; ligeledes til alle, som efter vores bestemmelse med deres prædikener og overbevisende taler fører folk til at betale denne støtte ved at vække begejstring; alle dem tilstår vi med virkning i førnævnte fald fuld syndsforladelse. Vi befaler ydermere, at alle skal tage del i tilgivelsen, som i henhold til de førnævnte eller noget af deres nødvendige krav ifølge din og dine kommissærers afgørelse angående deres gods på passende vis hjælper personer eller tjenere til støtte for dette foretagende. Og vi tager deres gods under den hellige sankt Peters og vor beskyttelse, fordi de vil løfte korset, idet vi fastslår, at de skal være under deres stiftsforesattes beskyttelse; hvis nogen som helst vil vove sig imod dette ved stedets stiftsforesatte, hvor end det kan være, skal han gendrives med kirkens straf under udeladelse af appel. Fremdeles med hensyn til en fyldigere udførelse af dette frelsens foretagende, for at din omhu og dine kommissærer kan sammenkalde gejstlighed og folk til et hvilket som helst passende sted, I vil, og på det samme sted fremsætte korsets ord til prædiken for de troende og oprigtigt angrende og bekendende, der er samlet for andægtigt at høre på denne prædiken, skal du med apostolisk myndighed have magt til at løse et år; kommissærerne skal have magt til at løse 100 dage af de straffe, der er pålagt dem, og du skal ligeledes have magt til at antage priorer, prædikanter, guardianer og andre nødvendige og gode hjælpere til at udføre alt det førnævnte, for så vidt det vil være oportunt, idet ingen som helst generel eller speciel tilståelse skænket af det samme sæde til bekendere, ordensbrødre eller hvilken som helst form for regelbundne brødre af hvilken som helst ordlyd skal stå i vejen (at de ikke skylder at løfte eller udføre apostoliske befalinger gennem apostoliske breve, i hvilke benævnelsen af en sådan tilståelse ikke haves, eller også er de måske blevet tilstået, at de ikke formår at blive suspenderet eller ekskommunikeret) eller i det hele taget nogen som helst andre privilegier eller breve, erholdt fra det samme sæde, om hvilke og i hvis fulde ordlyd der skulle være fuld og udtrykkelig benævnelse i nærværende brev; (for at alt dette kan opfyldes,) skænker vi dig fuld og fri mulighed ved nærværende brevs ordlyd. For at korsfarerne des mere villigt og brændende kan udføre deres løfte, på grund af hvilket de vil blive tildelt de større privilegier med apostolisk myndighed, tilstår vi dem ved nærværende skrivelse, at de skal nyde de privilegier og friheder, som indeholdes i det universelle aflad for de korsfarere, der drager over havet; ydermere at de ikke kan formås at kaldes for retten uden for deres stifter ved det apostoliske sædes eller dets legaters breve, hvis ikke de breve, som de vil modtage, udtrykkeligt nævner sådanne skrivelser, når blot de stiller op for deres biskoppelige dommere til at svare for sig mod dem, der klager over dem, hvilke korsfarere vi befaler skal forsvares af dig eller dine kommissærer, idet den kirkelige straf henfalder til appellens hindring, ved i sandhed med den samme myndighed at undertvinge dem, som i modstrid med denne tilståelse vover at skade de samme korsfarere. Men vi befaler, idet vi afgør og bestemmer, at hver og en indtægt, indkomst, gave; afgrøde, rettighed, ting og gods af en hvilken som helst art og i en hvilken som helst form de end måtte være, det være sig gaver eller hjælpeforanstaltninger eller betalinger eller en kombination af disse som kommer eller vil komme fra prædikenen, hvordan end eller på hvilken som helst måde det end måtte ske, ubeskadiget kun bør nå frem til vor elskede søns, Ludovico Baglionis hånd, statholder for os i Perugia og i førnævnte riger og adskillige andre ovennævnte kirkelige og apostoliske egne, vor tjener, revisor for alle regnskaber og indsamlinger, eller til de af ham deputerede, passende i henseende til troskab og evner, for derefter hurtigt og hæderligt at blive oversendt os og førnævnte kammer ved omvekslingsbreve eller anden sikker måde; vi udnævner Ludovicus til modtager og opbevarer af disse indtægter med den fulde evnes pligt til regnskab for disse ting. Givet i Rom ved San Pietro 8. dag før idus i november i vort pontifikats andet år.