1411. 6. november. S. Pietro i Rom


Paven anbefaler sin nuntius, Jens Hennikesen Rynkeby, til alle de verdslige stormænd i Danmark, Sverige og Norge.

Tekst efter Norges gl. Love

Tekst

Iohannes etcetera dilectis filiis nobilibus uiris marchionibus comitibus baronibus militibus ceterisque in postestatibus et officiis quibuslibet constitutis necnon uniuersitatibus et personis singularibus ciuitatum terrarum et locorum per Lundensem Upsaliensem et Nidrosiensem prouincias ad quos presentes littere peruenerit salutem etcetera.♦ Ad protegendum statum ecclesie(etc = foregående nr. mutatis mutandis)

Oversættelse

Til de ædle mænd markgrever, grever, baroner, riddere, hvem som helst indsat i magt og embeder, endvidere hver og en person i byer, på jorder, slotte og steder ud over Lunds, upsalas og Nidaros' kirkeprovinser. Til at værne om kirkens stilling (o. s. v. = foregående nr.).