1411. 7. november. Vordingborg


Hertug Vartislav af Stettin tilsiger kong Erik og dronning Margrete sin hjælp i form af 10 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.

Tekst efter A

Tekst

In godes namen amen. ♦ Wy Wartslaff van godes gnaden hertoghe to Stetiin vnde vürste van Rugen etcetera bekennen openbare (etc. = forrige nr.) ♦ Alle desse vorscreuen stucke vnde article loue wy hertich Wartslaff vorbenomed den vorbenomeden koning Erike vnde koningynnen Margreten vnde den vorscreuen riken stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder ienigherleye hulperede edder arghelist ♦ Vnde to merer witlicheit vnde tuchnisse so hebben hir an vnde ouer ghewesen vnse truwen ratgheuere vnde man alse her Kort Bonogh archidiaken to Tribbezees vnde to Usedum vnde kerkhere to deme Sunde her Rolff Nyenkerke riddere Vicke Bere Gladereem knape her Johan van Soost kerkhere to Gotzskowe Vicke van Vitzen Merten Lepel Radeke Kerkdorp knapen her Arnd Poleman borghermeister to deme Sunde vnde her Tobias Gyldehwsen ratman dars{ue}lues. ♦ Vnde wy hertich Wartslaff vorbenomed hebben to ener groteren sekercheit vnde bewaringhe vnde bekantnisse alle desser vorscreuen stucke vnde article vnse ingeseghel mit willen vnde mit witschop ghehengen laten vor dessen breff. ♦ Datum Werdingeborgh anno domini millesimo quadringentesimo vndecimo sabbato proximo ante festum sancti Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

I Guds navn amen. Vi Vartislav, af Guds nåde hertug i Stettin og fyrste af Rügen etc. erkender åbent (o.s.v. = nr. 317). Alle disse før skrevne artikler og punkter lover vi førnævnte hertug Vartislav den førnævnte kong Erik og den førnævnte dronning Margrete og de førnævnte riger at holde, fast og til stadighed i troskab uden nogen udflugter eller svig. Og til større vitterlighed og vidnesbyrd har vores tro rådgivere og mænd, hr. Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees og i Usedom og kannik i Stralsund, hr. Rolef Nienkerke, ridder, Fikke Bere Gladerem, væbner, hr. Johan von Soest, kannik i Gützkow, Fikke van Vitzen, Martin Leppel, Radeke Kerkendorp, væbnere, hr. Arnold Poleman, borgmester i Stralsund, og hr. Tobias Gildehusen, rådmand sammesteds, været her til stede, og vi, førnævnte hertug Vartislav, har med vilje og vidende ladet vores segl hænge for dette brev til større sikkerhed og garanti for alle disse førnævnte artikler og punkter. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1411 på den nærmeste lørdag før festen for bekenderen og biskoppen, den hellige Morten.