1411. 7. november. Vordingborg


Hertugerne Otto og Kasimir af Stettin tilsiger kong Erik og dronning Margrete deres hjælp i form af 100 bevæbnede mænd, for hvilke kongen og dronningen skal betale 500 lødige mark i kvartalet.

Tekst efter A

Tekst

In godes namen amen. ♦ Wy Otte vnde Casemer brodere van godes gnaden hertogen to Stetyn der Pomeren der Wende vnde der Casuben vørsten bekennen openbare (etc. = nr. *86) ♦ Alle desse vorscreuen stucke vnde article loue wi Otte vnde Casemer hertogen vorbenomed den vorbenomeden koning Erike vnde koninginnen Margreten vnde den vorscreuen riken stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder ienigherleie hulperede edder arghelist. ♦ Vnde to merer witlicheit vnde tuchnisse so hebben hir an vnde ouer geuesen vnse truwen radgeuere vnde man alse her Wedige Buggenhagen her Detleff van Zwerin riddere Ludeke Moltzan Henrik Moltzan vnde Ianeke vamme Horne knapen vnde her Iohan Gantzkowe prester. ♦ Vnde wi vorbenomede Otte vnde Casemer hertogen hebben to ener groteren sekercheit beuaringhe vnde bekantnisse alle desser vorscreuen stucke vnde article vnse ingeseghele mit willen vnde mit witscopp gehengen laten vor dessen breff. ♦ Datum Werdingeborgh anno domini millesimo quadringentesimo vndecimo sabbato proximo ante festum sancti Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

I Guds navn amen. Vi Otto og Kasimir, af Guds nåde hertuger til Stettin i Pommern, de venders og kasjubers fyrster erkender åbent (o. s. v. = nr. 317). Alle disse før skrevne artikler og punkter lover vi førnævnte hertuger, Otto og Kasimir, den førnævnte kong Erik og den førnævnte dronning Margrete og de førnævnte riger at holde, fast og til stadighed i troskab uden udflugter eller svig. Og til større vitterlighed og vidnesbyrd har vore tro rådgivere og mænd, hr. Wedege Buggenhagen, hr. Detlev af Schwerin, riddere, Lydeke Maltzan, Henrik Maltzan og Janeke van dem Horne, væbnere, og Johan Ganzkow, præst, været her til stede, og vi, førnævnte hertuger Otto og Kasimir, har med vilje og vidende ladet vores segl hænge for dette brev til større sikkerhed og garanti for alle disse førskrevne artikler og punkter. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1411 på den nærmeste lørdag før festen for bekenderen og biskoppen, den hellige Morten.