1411. 9. november. Vordingborg


Hertug Vartislav af Stettin tilsiger dronning Margrete og kong Erik sin støtte og låner 4000 mark stralsundsk.

Tekst efter A

Tekst

Wy Wartslaf van godes gnaden hertoghe to Stetin vnde vorste to Ruyen etcetera bekennen vnde betughen openbare in desseme breue. dat de dorluchtigste vorstynne koniginne Margareta van godes gnaden koning Waldemars dochter vnse leue moddere vnde gnedeghe vrowe vns to her Wedeghen Buggenhaghene riddere vntrichtet hefft veerdusend sundesche mark de se vns nu hefft geleent welke vorbenomeden veerdusend sundesche mark/ wi edder vnse eruen. eer edder eren eruen wedder gheuen scholen vnde willen to erer noghe wen se vns des nicht lengher vordreghen wil/ edder ock wi scholen vnde willen der vorbenomeden koninginnen Margareten de vorscreuenen veerdusend sundesche mark also aff vordenen vnde eer alsodanen willen vnde ghunst na eren willen vnde noghe darvor bewisen dat se vns to ende danke vnde sik ghentzliken noghen laten ♦ Alle desse vorscreuenen stucke vnde articlen loue wi hertoge Wartslaff vorbenomet mit vnsen eruen der vorbenomeden koninginnen Margareten vnde eren eruen vnde des rikes rade to Denmarken to ener truwen hand. stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder ienegherleie hulperede edder arghelist ♦ Vnde to merer witlicheit vnde tuchnisse desser vorscreuenen stucke. so hebben hir an vnde ouer gewesen vnse truwen raetgheuere vnde man. alse her Coerd Bonowe archidiaken to Tribuzes vnde kerkhere to deme Sunde her Roleff Nyenkerke ridder her Iohan van [So]est kerkhere to Gutzekowe Vicke Bere. Gladereme/ Vicke van Vitzen. Merten Lepel. Radeke Kerkdorp knapen. her Arend Poleman borghermester to deme Sunde vnde her Tobias Ghildehusen raetman dar sulues vnde wi hertoge Wartslaff vorbenomet hebben to ener groteren sekercheit bewaringe vnde bekantnisse alle desser vorscreuenen stucke vnde articlen vnse ingesegel mit willen vnde mit witscop gehengen laten vor dessen breff ♦ Datum Ward[in]geborg anno domini m° quadringentesimo undecimo feria secunda proxima ante festum beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin og fyrste til Rügen og så videre erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at den mest berømmelige fyrstinde, dronning Margrete, af Guds nåde kong Valdemars datter, vor kære moder og nådige frue, til hr. Wedege Buggenhagen, ridder, har udredt os 4000 stralsundske mark, som hun nu har lånt os, hvilke førnævnte 4000 stralsundske mark vi eller vores arvinger skal og vil betale hende eller hendes arvinger tilbage til hendes tilfredsstillelse, når hun ikke længere vil lade os skylde dette beløb. Eller også skal og vil vi for de 4000 mark tjene den førnævnte dronning Margrete og vise hende sådan villighed og gunst efter hendes vilje og tilfredsstillelse, at hun til sidst kvitterer os og fuldkomment er tilfreds hermed. Alle disse førskrevne afsnit og artikler lover vi, førnævnte hertug Vartislav, med vore arvinger den førnævnte dronning Margrete og hendes arvinger og Danmarks riges råd til en tro hånd at holde stadigt og fast i troskab uden svig eller list. Og til yderligere vitterlighed og vidnesbyrd for disse førskrevne stykker har her været tilstede vore tro rådgivere og mænd, hr. Kurt Bonow, ærkedegn i Tribsees og kannik i Stralsund, hr. Rolef Nienkirken, ridder, hr. Johan van Soest, kannik i Gützkow, Fikke Bere Gladerem, Fikke van Vitzen, Martin Leppel, Radike Kerkendorp, væbnere, hr. Anold Poleman, borgmester i Stralsund, og hr. Tobias Gildehusen, rådmand sammesteds, og vi, førnævnte hertug Vartislav, har med vilje og vidende ladet vore segl hænge for dette brev til større garanti, sikkerhed og erkendelse for alle disse førskrevne artikler og afsnit. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1411 på den nærmeste andendag før festen for bekenderen og biskoppen, den hellige Morten.