1411. 9. november.


Vidnebrev om Henrik Ledmanns salg af et stykke jord i Lund til Jens Rudbæk.

Tekst efter reg.

Tekst

Fastebreef på ett stycke jord af een gård i Lund, som beskedelig man Hinrich Ledmann såldt till wälbördig Ienes Rudbeck fogde på Helsingborg, dat. måndagen näst före Martini dag.

Oversættelse

Vidnebrev på et stykke jord ved en gård i Lund, som omsigtsfuld mand Henrik Ledmann solgte til velbyrdig Jens Rudbæk, foged på Helsingborg. Givet mandag nærmest før mortensdag.